strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscy 2024-04-12
jst - gminy 2024-04-09
jst - powiaty 2024-04-09
jst - wszystkieWykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w 2024 r. do odznaczeń2024-03-22

dla dyrektorów i samorządów Ogłoszenie wyników o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe wraz z podaniem wysokości tego wsparcia
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 27 marca 2019 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z realizacją modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zatwierdził listę organów, którym została przyznana dotacja w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W załączeniu zamieszczamy listę szkół i listę organów, które otrzymały dofinansowanie oraz wykaz wniosków odrzuconych formalnie z podaniem przyczyny.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 3 2021-05-28 10:59 / 10185    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie rządowego programu "Aktywna tablica" ważna informacja
Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie rządowego programu "Aktywna tablica" z dniu 6 maja 2021 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-05-07 13:37 / 10161    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów III edycja modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
III edycja modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 3 2021-03-26 08:16 / 10092    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Wzory sprawozdań dla dyrektorów szkół i organów prowadzących w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu ważna informacja
Zgodnie z Harmonogramem realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków oraz § 9, pkt 4 umowy do 31 marca 2021 r. organy prowadzące zobowiązane są sporządzić zbiorcze sprawozdanie z realizacji programu i przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem Sprawozdanie „Posiłek w szkole i w domu”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2021-01-29 07:57 / 9957    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji przyznanej w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” za 2020 r. ważna informacja
Przypominamy organom prowadzącym szkoły, które otrzymały w 2020 r. dotacje w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 – „Aktywna tablica” o obowiązku przekazania do dnia 15 stycznia 2021 r. rozliczenia finansowego realizowanych projektów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-12-15 09:04 / 9899    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2021 ważna informacja
Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa kujawsko-pomorskiego

W związku ze zbliżającym się terminem podsumowania i rozliczenia Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, uprzejmie przypominam, że zgodnie z Harmonogramem realizacji programu 7 grudnia 2020 r. mija termin zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) kosztu zakupu podręczników...
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-12-08 13:28 / 9887    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za rok 2020 ważna informacja
Przypomnienie o konieczności przedłożenia, do dnia 15 stycznia 2021 r., sprawozdania z realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" za rok 2020.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2020-12-04 10:58 / 9875    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Szkoły, którym przyznano dotację w ramach programu „Aktywna tablica” ważna informacja
Kuratorium Oświaty przedstawia listę szkół, których wnioski zostały wytypowane do wsparcia w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-11-09 13:53 / 9834    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Składanie wniosków w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że z uwagi na krótkie terminy przewidziane w harmonogramie obecnej edycji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, składanie wniosku będzie możliwe równolegle drogą elektroniczną i tradycyjną.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-10-27 09:18 / 9801    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program "Aktywna tablica" - edycja 2020 ważna informacja
Rusza kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych –„Aktywna tablica” zaplanowana na lata 2020-2024.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2020-10-26 09:44 / 9798    A. Wnorowski


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl