strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2021-12-17 07:49 / 10585   A. Nejmanważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 SPRAWOZDANIE ROCZNE z realizacji w roku 2021 Priorytetu 3

Szanowni Państwo!

w związku z §14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021  r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675), przypominamy o konieczności przedłożenia sprawozdania z realizacji zadania na załączonych formularzach dostępnych na stronie MEiN (sprawozdania dla 3.1. i 3.2.  oraz zbiorcze zestawienie finansowe)

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-edycja-2021-2025

oraz rozliczenie z wykorzystanego wsparcia finansowego na drukach dostępnych na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (zgodnie z § 9 ust. 3  umowy dotacji o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 do rozliczenia należy dołączyć kopie faktur i potwierdzenia zapłaty potwierdzone za zgodność z oryginałem)

do dnia 15 stycznia 2022 r. 


- w formie papierowej sprawozdania / zestawienie zbiorcze i rozliczenie dotacji na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, z dopiskiem "Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. za rok 2021- sprawozdanie"

 

 oraz


- w wersji elektronicznejedytowalnej (tylko sprawozdania 3.1. i 3.2 oraz zbiorcze zestawienie finansowe
dla MEiN)
 na adres: anejman@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

W styczniu 2022 roku otrzymacie Państwo tabele do monitorowania realizowanych działań w ramach tego programu.

 

Kontakt do koordynatorów Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - 52 349 76 28. 
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl