strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2022-03-11 11:00 / 10726   A. Nejman informacje ogólne
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 WYNIKI EDYCJA 2022 rok

Na podstawie § 11 ust. 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1675 ) oraz na podstawie §2 ust.6 porozumienia zawartego w dniu 21 września 2021 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty podaje się do publicznej wiadomości listę organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z wysokościami tego wsparcia.

 

Środki z budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup książek oraz elementów wyposażenia zostaną przekazane organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne na podstawie umowy.

Dotowany może wykorzystać przyznane środki dopiero od dnia zawarcia (podpisania) umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

ZAPRASZAMY DO PONOWNEGO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ROK 2023


Termin złożenia wniosków przez dyrektorów szkół, przedszkoli i dyrektorów bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego: do dnia 31 października 2022 r.


Termin złożenia wniosków przez organ prowadzący do Kuratorium Oświaty: do dnia 20 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu). 
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl