strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2022-06-27 10:37 / 10921   A. Wnorowski dla dyrektorów i samorządów
Sprawozdania z realizacji Programu „Aktywna tablica” za 2021 rok.

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowano wzory sprawozdań z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za rok 2021.

Wzory sprawozdań dostępne są pod adresem: : https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2021-r

Przypominamy, że zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica” (Dz.U. poz. 1883 z późn. zm.) organy prowadzące szkoły, które otrzymały dotację składają sprawozdanie merytoryczne z realizacji działań do dnia 15 września roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl