strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2022-06-30 13:28 / 10929   R. Ciechanowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2022 r.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
realizowany w latach 2020-2022 – dane szacunkowe

 

WO.0712.3.1.1.2022.HW                                                              

Bydgoszcz, 30 czerwca 2022 r.

 

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
województwa kujawsko-pomorskiego

 

Szanowni Państwo,

w związku realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych realizowanego w latach 2020-2022, ustanowionego Uchwałą Nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r., zwracam się z prośbą o zebranie danych na temat występujących potrzeb w powyższym zakresie w roku szkolnym 2022/2023  zgodnie z załączoną tabelą.

 

Zebrane dane należy przekazać w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl a następnie przesłać je (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki), pocztą tradycyjną na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie „Dane szacunkowe – Wyprawka szkolna”

 

Termin przekazania informacji – do dnia 15 lipca 2022 roku.

W przypadku braku występowania potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych należy przesłać informacje na ten temat, wyłącznie na adres poczty elektronicznej (informacja o braku zapotrzebowania, bez konieczności uzupełniania tabeli).

 

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Henryka Wiatrowska – starszy inspektor w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy tel. (52) 34-97-602.

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Marek Gralik

 

 

 

Załącznik: Tabela – Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 roku – dane szacunkowe
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl