strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2022-07-07 14:44 / 10934   A. Wnorowski dla dyrektorów i samorządów
Szkoły, którym przyznano dotację w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w 2022 r.

Zestawienie szkół, które otrzymały w roku 2022 wsparcie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Załączona tabela zawiera zestawienie szkół, które otrzymały dofinansowanie wraz z nazwą organu prowadzącego i wysokością wsparcia.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl