strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2023-06-15 12:44 / 11593   A. Wnorowski dla dyrektorów i samorządów
Sprawozdania z realizacji programu „Aktywna tablica” w 2022 r.

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki dostępne są formularze sprawozdań z realizacji programu „Aktywna tablica” w 2022 r. Termin ich składania upływa 15 września 2023 r.

 

Formularze, zamieszczone jako załączniki do informacji są także dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2022-r

 

Zgodnie z § 17  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica” (Dz. U. poz 1883 z późn. zm.) do 15 września danego roku organy prowadzące, które w roku poprzednim otrzymały wsparcie dla prowadzonych przez siebie szkół składają wojewodom sprawozdania zawierające:

1) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego, z wyszczególnieniem wkładu własnego;

2) ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się;

3) charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu

 

Proszę o przesłanie arkusza programu Excel, stanowiącego załącznik do sprawozdania organu prowadzącego (w wersji edytowalnej!!!!) mailem na adres awnorowski@bydgoszcz.uw.gov.pl z podaniem w temacie nazwy organu wg wzoru: „Sprawozdanie Aktywna tablica – nazwa organu” 
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl