strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2023-08-01 10:59 / 11625   R. Ciechanowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom – „Nawałnice 2023”

Bydgoszcz, 31 lipca 2023 r.

WO.0712.N.2.1.2023.RJ                                                                              

 

 

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast, Burmistrzowie Wójtowie

województwa kujawsko-pomorskiego,

 

 

uprzejmie przypominam, że trwa realizacja Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024.

 

W związku z powyższym, w przypadku zaistnienia uwarunkowań określonych w programie, istnieje możliwość skorzystania ze środków finansowych przewidzianych w 2023 r. na pomoc uczniom.

W tym celu do Kuratorium Oświaty należy przekazać informację o liczbie dzieci i uczniów, którym należy udzielić pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, informację o liczbie uczniów zakwalifikowanych do wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz informację o liczbie dzieci i uczniów zakwalifikowanych do zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.

 

Informację o występujących potrzebach, należy obliczyć zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wraz z podziałem na poszczególne kategorie wsparcia (tabela w załączeniu) i przesłać do dnia 20 września 2023 r. na adres: rjuszczak@bydgoszcz.uw.gov.pl.


Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Marek Gralik

© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl