strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2023-11-28 12:11 / 11851   A. Nejmanważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 SPRAWOZDANIE ROCZNE za rok 2023

W związku z §14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021  r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675 ze zm.) przypominamy o konieczności przedłożenia do dnia 15 stycznia 2023 r. sprawozdań z realizacji zadania na załączonych formularzach dostępnych na stronie MEiN tylko w formacie exel na adres: anejman@bydgoszcz.uw.gov.pl (sprawozdania dla 3.1. i 3.2. i zbiorcze zestawienie finansowe oraz tabele monitoringowe w załączeniu) oraz rozliczenia z wykorzystanego wsparcia finansowego i klauzuli informacyjnej dla Beneficjentów w formie papierowej na drukach w wersji WORD dostępnych na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. za rok 2022 – sprawozdanie”.

 

Zgodnie z § 9 ust. 3 umowy dotacji o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach realizacji Priorytetu 3 do rozliczenia należy dołączyć kopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem).

 

Instrukcje do tabel monitoringowych i sprawozdań oraz druki klauzuli informacyjnej dostępne są także na stronie MEiN w linku Informacje o NPRCz 2.0 – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl).
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl