strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2023-12-05 11:07 / 11858   A. Wnorowski dla dyrektorów i samorządów
Sprawozdanie finansowe z realizacji Rządowego programu "Aktywna tablica" w 2023 r.

Zgodnie z § 8 pkt 1 umowy dotacji przyznanej w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" w 2023 r. organ prowadzący szkołę, której przyznano dotację, jest obowiązany złożyć sprawozdanie finansowe z wydatków poniesionych w ramach programu.

Rozliczenie wykorzystanych środków, o których mowa w § 3 ust. 1 należy sporządzić i przekazać do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w terminie do 15 stycznia 2024 r. Wzór rozliczenia wraz z instrukcją przygotowania znajduje się w załączniku.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl