strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2023-12-12 12:33 / 11867   R. Ciechanowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Podsumowanie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym za 2023 r.

 Bydgoszcz, 08 grudnia 2023 r.

WO.0712.1.5.2023.RJ

 

Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa kujawsko-pomorskiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zgodnie z Harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, zbliża się termin przekazania podsumowania danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem w roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z załączoną tabelą.

 

Zebrane dane należy przekazać w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: rjuszczak@bydgoszcz.uw.gov.pl a następnie przesłać je (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki), pocztą tradycyjną na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

 

z dopiskiem na kopercie „Podsumowanie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym za 2023 r.”

Termin przekazania informacji – do dnia 15 stycznia 2024 roku.


Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Renata Juszczak – starszy inspektor w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy tel. 52 34-97-602.

 

Marek Gralik
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

 

 

  1. Załącznik nr 1:  Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023 roku – Podsumowanie.© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl