strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2023-12-12 15:21 / 11868   R. Ciechanowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” V edycja – 2023 – sprawozdanie finansowe

Szanowni Państwo – Przedstawiciele Organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w województwie kujawsko-pomorskim – przekazujemy Państwu informacje, które pozwolą dokonać poprawnego rozliczenia dotacji w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” V edycja.


Beneficjent zobowiązany jest przesłać sprawozdanie finansowe z wykorzystanej dotacji zgodnie z zapisami umowy w § 9 ust. 1-3 w terminie do 16 stycznia 2024 r, na adres Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem na kopercie „Sprawozdanie finansowe z realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.


Szczegółowe informacje w załączonym piśmie.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Marek Gralik
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl