strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2024-02-08 17:29 / 11950   R. Ciechanowski dla dyrektorów i samorządów
Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów rozporządzeniem z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2024-2028, organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków przez uczniów w szkole.

 

Wsparcie finansowe będzie udzielane na realizację zadania obejmującego:

  1. doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);
  2. doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;
  3. stworzenie nowych stołówek szkolnych;
  4. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na realizację jednego z zadań wymienionych powyżej.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego w odniesieniu
do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego będzie wynosić:

  1. w przypadku realizacji zadań w zakresie doposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenia stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek szkolnych – 80 000 zł;
  2. w przypadku realizacji zadania w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) – 25 000 zł.

Organy prowadzące szkoły zobowiązane są zapewnić wkład finansowy lub rzeczowy w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Grażyna Dziedzic
p.o. Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty

 

Załączniki:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  2. Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl