strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2018-01-11 14:45 / 7825   R. Ciechanowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
„Wyprawka szkolna” 2017/2018 – rozliczenie Programu

Bydgoszcz, 9 stycznia 2018 r.

 

WO.531.7.2018.HW

 

Szanowni Państwo Prezydenci Miast
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017/2018 r. „Wyprawka szkolna” uprzejmie przypominam, że zgodnie z Harmonogramem realizacji programu do 30 listopada 2017 r. konieczne było zakończenie zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) kosztu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także kosztu zakupu materiałów edukacyjnych.

 

W związku z powyższym zwracam się do Państwa o przygotowanie informacji o realizacji programu, zgodnie z załączoną tabelą.

 

Rozliczenie Programu proszę przesłać do dnia 19 stycznia 2018 r. na adres: hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl.

 

oraz po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczęcie na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem „Rozliczenia Programu Rządowego „Wyprawka szkolna 2017/2018”

 

Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty
Marek Gralik

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl