strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nadzór pedagogiczny

dyrektorzy placówek - wszyscy 2024-06-12
jst - gminy 2024-05-28
jst - powiaty 2024-05-28
jst - wszystkieWykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w 2024 r. do odznaczeń2024-03-22

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-10-22 15:00 / 9791    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów ZARZĄDZENIE Nr 48/2020 KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego ważna informacja
ZARZĄDZENIE Nr 48/2020 KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-08-28 15:16 / 9634    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Prezentacja z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020
Prezentacja z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-08-28 09:12 / 9633    M. Bazelak

informacje ogólne Monitorowanie – arkusze nr 96 i 97 ważna informacja
Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół,

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie informuje, iż zgodnie z Planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 należy przeprowadzić monitorowanie w zakresie…
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-07-30 11:22 / 9607    T. Dąbrowski

dla dyrektorów i samorządów Minitorowanie arkusza nr 95
Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie informuje, iż zgodnie z Planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 należy przeprowadzić monitorowanie w zakresie: „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym” (arkusz nr 95). Arkusz zamieszczony na platformie SEO należy wypełnić do dnia 31 marca 2020 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-03-02 14:36 / 9368    T. Dąbrowski

informacje ogólne Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – Monitorowanie ważna informacja
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje o zamieszczeniu arkusza monitorowania „Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole” na platformie nadzoru pedagogicznego – SEO nr 94. Arkusz należy wypełnić do dnia 31 marca br. Arkusz dotyczy tylko publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jednocześnie przypominamy, iż trwa monitorowanie Prowadzenia działalności innowacyjnej – arkusz nr 93, który dotyczy tylko publicznych szkół podstawowych. Arkusz nr 93 należy wypełnić do dnia 31 stycznia br.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-01-14 13:19 / 9253    T. Dąbrowski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-10-23 14:19 / 9070    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Prezentacja z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019
Prezentacja z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-08-30 13:55 / 8937    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów ZARZĄDZENIE Nr 48/19 KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego ważna informacja
ZARZĄDZENIE Nr 48/19 KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-08-30 13:53 / 8936    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-10-22 08:27 / 8400    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     1  [2]  3  4  5  6     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl