strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nadzór pedagogiczny

2008-08-18 07:00 / 120   J. Popielewski dla dyrektorów i samorządów
Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2008/2009
Projekt Planu Nadzoru przygotował zespół powołany Zarządzeniem nr 49/08 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie powołania Zespołu ds. Planowania i Ewaluacji Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy na rok szkolny 2008/09 ze zmianami z dnia 09.09.2008 w załącznikach nr 2 oraz nr 6a.

Załączniki do Planu Nadzoru Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty:
 • Załącznik (1) - Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2008/2009
 • Załącznik (1a) - Wyniki wizytacji
 • Załącznik (2) - Wykaz szkół i placówek, w których przewidywane są wizytacje w roku szkolnym 2008/2009
 • Załącznik (3) - Szczegółowa tematyka wizytacji szkół
 • Załącznik (3a) - Szczegółowa tematyka wizytacji przedszkoli
 • Załącznik (3b) - Szczegółowa tematyka wizytacji centrów kształcenia praktycznego
 • Załącznik (3c) - Szczegółowa tematyka wizytacji centrów kształcenia ustawicznego
 • Załącznik (3d) - Szczegółowa tematyka wizytacji poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • Załącznik (3e) - Szczegółowa tematyka wizytacji burs
 • Załącznik (3f) - Szczegółowa tematyka wizytacji placówek oświatowo-wychowawczych
 • Załącznik (3g) - Szczegółowa tematyka wizytacji placówek kształcenia ustawicznego
 • Załącznik (3h) - Szczegółowa tematyka wizytacji placówek doskonalenia nauczycieli
 • Załącznik (4) - Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja badania skuteczności wdrażania programów poprawy efektywności procesu edukacyjnego w gimnazjach
 • Załącznik (4a) - Wykaz gimnazjów o niezadawalających wynikach kształcenia
 • Załącznik (4b) - Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja badania skuteczności wdrażania zadań dotyczących poprawy efektywności procesu edukacyjnego (na podstawie badań Metodą Skali Gotowości Szkolnej)
 • Załącznik (4c) - Wykaz szkół i przedszkoli, w których zostaną przeprowadzone badania skuteczności wdrażania zadań dotyczących poprawy efektywności procesu edukacyjnego (na podstawie badań Metodą Skali Gotowości Szkolnej)
 • Załącznik (5) - Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja badania roli praktyk zawodowych w procesie przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy
 • Załącznik (5a) - Wykaz szkół i placówek objętych badaniem roli praktyk zawodowych w procesie przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy
 • Załącznik (6) - Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja badania skuteczności realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście Praw Człowieka
 • Załącznik (6a) - Wykaz szkół objętych badaniem skuteczności realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście Praw Człowieka
 • Załącznik (7) - Harmonogram narad dla dyrektorów szkół i placówek© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl