strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nadzór pedagogiczny

2010-10-07 14:16 / 1536   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Arkusze kontroli planowej w szkołach i placówkach na rok szkolny 2010/2011 zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej
  1. Arkusz kontroli zgodności wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa
    (załącznik nr 1)
  2. Arkusz kontroli przestrzegania przez niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczości oraz zgodności danych zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym (załącznik nr 2)
  3. Arkusz kontroli prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego (załącznik nr 3)
  4. Arkusz kontroli prawidłowości dopuszczania do użytku w publicznym technikum dla młodzieży i publicznej zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży programu nauczania dla zawodu (załącznik nr 4)
  5. Arkusz kontroli prawidłowości dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznych gimnazjach (załącznik nr 5)
  6. Arkusz kontroli prawidłowości dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych formach wychowania przedszkolnego (załącznik nr 6)
  7. Arkusz kontroli prawidłowości dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych (załącznik nr 7)
  8. Arkusz kontroli w zakresie zgodności organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa (załącznik nr 8)

 
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl