strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nadzór pedagogiczny

2016-08-30 12:18 / 6524   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
ZARZĄDZENIE Nr 57/16 KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017

ZARZĄDZENIE Nr 57/16

KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

 

w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017  

      Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),  § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 40/13 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

zarządza się co następuje:

 

       § 1. Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 stanowiący  załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

      § 2. Podaje się do publicznej wiadomości Plan nadzoru, o którym mowa w § 1 w terminie do 31 sierpnia 2016 r. poprzez strony internetowe Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w zakładce „Nadzór pedagogiczny”

 

      § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Dyrektorom Delegatur w Toruniu i we Włocławku.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Marek Gralik

 

 
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl