strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

dyrektorzy placówek - wszyscy 2024-04-17
jst - gminy 2024-04-09
jst - powiaty 2024-04-09
jst - wszystkieWykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w 2024 r. do odznaczeń2024-03-22

dla dyrektorów i samorządów Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych TIMSS 2023
Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki realizuje Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych TIMSS 2023, które uznawane jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie. Jego wyniki używane są do określania celów rozwoju edukacji oraz monitorowania ich osiągania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-01-26 08:10 / 11322    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Projekt naukowy „Szkoła przyszłości: modularny i mobilny system Zielonych Klas”
Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie” na zlecenie Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w ramach interdyscyplinarnego projektu naukowego „Szkoła przyszłości: modularny i mobilny system Zielonych Klas”, będącego częścią programu Nauka dla Społeczeństwa Ministerstwa Edukacji i Nauki przeprowadza badania ankietowe dotyczące uwarunkowań architektoniczno-przestrzennych w szkołach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-10-12 08:43 / 11091    M. Leciejewski

dla dyrektorów i samorządów Prośba o wypełnienie ankiety dotyczącej zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, na prośbę Ministra Edukacji i Nauki, zwraca się do dyrektorów publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-12-07 12:28 / 10566    B. Błaszczyk

dla dyrektorów i samorządów Międzynarodowe Badania Kompetencji Obywatelskich (International Civic and Citizenship Education Study) ICCS 2022
Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi w Polsce najnowszą edycję Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich (International Civic and Citizenship Education Study) ICCS 2022. ICCS jest największym międzynarodowym badaniem dotyczącym edukacji obywatelskiej, pokazującym stopień gotowości młodych ludzi do udziału w życiu społecznym, ich przygotowanie do pełnienia roli obywatela. ICCS bada wiedzę i rozumienie zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, a także postawy i zachowania obywatelskie uczniów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-11-23 14:35 / 10522    A. Koziołkiewicz

dla dyrektorów i samorządów Kampania "Programu dla szkół" - ankieta dotycząca działań promocyjnych
W związku z realizacją "Programu dla szkół", Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół oraz rodziców i nauczycieli o wypełnienie ankiety dotyczącej realizacji działań promocyjnych w roku szkolnym 2020/2021. Wyniki ankiet posłużą ulepszaniu kampanii reklamowej w kolejnych latach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-10-27 14:00 / 10463    A. Koziołkiewicz

dla dyrektorów i samorządów TańczMY w szkole
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w piśmie z dnia 26 sierpnia 2021 r. sygn. DT.DP.50.4.2021.1.MS składa serdeczne podziękowania wszystkim szkołom, które w dniach od 12 maja do 7 czerwca 2021 roku wzięły udział w ogólnopolskim badaniu ankietowym diagnozującym obecność zajęć tanecznych w polskich szkołach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-08-31 13:28 / 10263    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu PIRLS 2021. II etap badania 19 kwietnia-30 maja 2021 r.
Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji badania postępów biegłości w czytaniu PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Badanie odbędzie się w Polsce, w kwietniu i maju 2021 roku Uczestnikami badania będą uczniowie klas czwartych wylosowanych szkół podstawowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-02-19 13:15 / 9996    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Ankieta pn. "Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę sieciową" ważna informacja
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i przedszkoli województwa kujawsko-pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o wypełnienie aktywnej ankiety pn."Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę sieciową", zamieszczonej w Systemie Informacji Oświatowej. Wyniki ankiety są kluczowe dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponieważ będą stanowiły podstawę do oceny potrzeb szkół w zakresie infrastruktury sieciowej oraz wyposażenia w pomoce dydaktyczne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-12-17 14:07 / 9905    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych TIMMS 2019
Badanie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study - Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych) w skali międzynarodowej jest koordynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – IEA z siedzibą w Amsterdamie, a w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.Obok badania PISA, TIMSS jest najważniejszym międzynarodowym porównawczym badaniem edukacyjnym. Jest to też badanie o najdłuższej tradycji: przeprowadzono je w latach: 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 i 2015 roku. W pierwszej edycji uczestniczyło 41 krajów, w 2007 roku – 48 krajów, w 2011 – 63 kraje, w 2015 roku – 49 krajów. Polska wzięła do tej pory udział w TIMSS dwukrotnie – w roku 2011 i 2015.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-12-04 15:38 / 8531    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Badanie PISA 2018 ważna informacja
Instytut Badań Edukacyjnych przystępuje do realizacji siódmej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów). Jest to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. Realizowane co 3 lata od 2000 roku we wszystkich krajach OECD, a także w kilkudziesięciu krajach partnerskich. Polska od początku uczestniczy w badaniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-12-14 12:20 / 7749    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl