strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

dyrektorzy placówek - wszyscyPotwierdzanie ważności legitymacji szkolnej przez dyrektorów szkół.2017-09-21
jst - gminyInformacja w sprawie stosowania art. 205 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 2017-01-27
jst - powiatyOpracowanie nowych zasad finansowania zadań oświatowych - PILNE!!!2017-04-25
jst - wszystkieRządowy projekt ustawy2017-09-20

dla dyrektorów i samorządów Raport pt. Nastolatki 3.0
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuję, że Instytut Badawczy NASK opublikował raport pt. Nastolatki 3.0 . Raport ten zawiera wyniki badań, które dotyczą różnych aspektów aktywności uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Internecie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2017-09-20 09:59 / 7480    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zgodnie z organizowanym corocznym badaniem potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli określonym w Zarządzeniu nr 43/2017 z dnia 9 marca 2017 r. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania zespołu badawczego do przeprowadzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim prosi o wypełnienie ankiet znajdujących się na stronie Internetowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2017-04-04 14:58 / 7158    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Czwarta edycja badania PIRLS
Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji czwartej edycji badania PIRLS, które jest prowadzone co 5 lat. Program PIRLS w skali międzynarodowej jest koordynowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych — IEA z siedzibą w Amsterdamie, a w naszym kraju przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-02-16 11:07 / 6162    M. Piechocka

dla dyrektorów i samorządów Badanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zgodnie z organizowanym corocznym badaniem potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli określonym w Zarządzeniu nr 7/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania zespołu badawczego do przeprowadzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli w województwa kujawsko-pomorskiego załącza 6 arkuszy zawierających proponowaną tematykę szkoleń rady pedagogicznej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 6 2015-02-16 08:20 / 5170    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Ankieta na temat polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach
Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Fundacją Dzieci Niczyje zaprasza pracowników szkół oraz przedszkoli do wypełnienia ankiety na temat polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach. Badanie realizowane jest w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-12-15 10:25 / 5055    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi w roku 2014 Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W ramach tego badania udało się dotrzeć do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w których- zgodnie z informacjami zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej- nauczana jest filozofia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-10-16 12:12 / 4860    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Prośba o wypełnienie ankiety Ministerstwa Edukacji Narodowej ważna informacja
Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się z prośbą do dyrektorów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (licea ogólnokształcące, technika oraz zasadnicze szkoły zawodowe) –z wyłączeniem szkół artystycznych, szkół przy podmiotach leczniczych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, o wypełnienie krótkiej ankiety, dotyczącej prowadzonych przez szkołę elektronicznych dzienników.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-30 11:20 / 4811    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Badanie „Laboratorium myślenia”- diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce
Instytut Badań Edukacyjnych przystępuje do realizacji czwartego cyklu badania kompetencji z przedmiotów przyrodniczych. Jest to badanie niezmiernie ważne dla polskiego systemu edukacji mające na celu całościowe sprawdzenie umiejętności absolwentów gimnazjów z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-08-18 07:49 / 4661    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Badanie „Uwarunkowania Umiejętności Komunikacyjnych Dziecka”
Instytut Badawczy Millward Brown na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych i przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej realizuje badanie „Uwarunkowania Umiejętności Komunikacyjnych Dziecka”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-06-02 09:29 / 4579    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych – Instytut Badań Edukacyjnych
Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza szkoły do udziału w Diagnozie umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych (DUMa) - dobrowolnego badania kompetencji matematycznych uczniów klas V.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-04-23 10:45 / 4485    J. Jendykiewicz-Owczarek


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4     starsze informacje >>>
© Copyright 2017 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl