strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

dyrektorzy placówek - wszyscyOrganizacja wypoczynku w okresie ferii letnich 2022 r.2022-06-24
jst - gminyKomunikat w sprawie liczby dzieci, którym nie wskazano miejsca (wychowanie przedszkolne)2021-09-16
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieII edycja rządowego programu "Laboratoria przyszłości"2022-04-25

dla dyrektorów i samorządów Konsultacje krajowe w ramach europejskiego usystematyzowanego dialogu z młodzieżą
Przekazujemy w załączeniu list zapraszający młodych ludzi do wzięcia udziału w konsultacjach krajowych, prowadzonych w ramach europejskiego usystematyzowanego dialogu z młodzieżą.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-01-16 09:05 / 4216    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Badanie potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w zakresie rozwoju zawodowego
Instytut Badań Edukacyjnych informuje o realizacji projektu systemowego, którego częścią jest projekt pt.: "Badanie potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w zakresie rozwoju zawodowego".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-10-31 13:10 / 3999    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Badanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli w 2013 r. ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, przystępuje do badania potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Badanie zakłada przeprowadzenie ankiety na poziomie organów prowadzących oraz na poziomie szkół. Do zebrania danych zbiorczych zostaną przygotowane formularze, które będą opublikowane w systemie PIKO na początku marca 2013 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 7 2013-02-28 13:40 / 3403    A. Wnorowski

informacje ogólne List zapraszający młodzież do wzięcia udziału w konsultacjach_PREZ IR ważna informacja
W załączeniu zamieszczono list, w którym Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – pan Maciej Jakubowski zaprasza młodych ludzi do wzięcia udziału w konsultacjach odbywających się w ramach dialogu usystematyzowanego. Celem debaty prowadzonej pod przewodnictwem irlandzkiej prezydencji jest określenie znaczenia jakości pracy z młodzieżą oraz znalezienie sposobu dla zapewnienia młodemu pokoleniu pełnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-01-24 12:23 / 3336    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Ankieta internetowa - Monitorowanie oferty edukacyjnej szkół w roku szkolnym 2012/2013 ważna informacja
Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (publiczne i niepubliczne) do wypełnienia ankiety internetowej, celem której jest zebranie informacji o ofercie edukacyjnej, przygotowanej na rok szkolny 2012/2013, w odpowiedzi na zmiany w systemie kształcenia zawodowego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-10-25 14:32 / 3102    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Badanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli w roku 2012 ważna informacja
Zgodnie z art. 31 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, przystępuje do badania potrzeb edukacyjnych nauczycieli.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 6 2012-03-02 09:12 / 2624    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Ankieta dla szkół uczących zawodu oraz CKU i CKP ważna informacja
Szanowni Państwo uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2010/2011. Bardzo dziękujemy za poświęcony naszej ankiecie czas.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-07-08 15:15 / 2167    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów List do Dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Działając na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji, w ramach projektu systemowego Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, prowadzone są badania statusu zawodowego dyrektora szkoły i placówki oświatowej oraz jego relacji z organem prowadzącym. Częścią tych badań jest ankieta skierowana do dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączonym liście.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-05-09 09:34 / 2044    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Ankieta dotycząca realizacji zajęć z bloku "edukacja zdrowotna" w gimnazjach
Ankieta dotycząca edukacji zdrowotnej w gimnazjach ma na celu zbadanie stopnia realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego w gimnazjach w drugim roku obowiązywania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-03-17 07:17 / 1911    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Badanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli w roku 2011 ważna informacja
Informuję, że zgodnie z zapisami art. 31 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, we współpracy z publicznymi placówkami doradztwa i doskonalenia nauczycieli: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oraz z Ośrodkiem Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego w Grudziądzu, Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu oraz Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku, przystępuje do badania potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Badanie zakłada przeprowadzenie ankiety na poziomie organów prowadzących wśród wskazanych pracowników oraz na poziomie szkół wśród dyrektorów i nauczycieli. Do zebrania danych zbiorczych zostaną przygotowane formularze, które będą opublikowane w systemie PIKO na początku marca 2011 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 6 2011-03-11 10:15 / 1849    A. Borysiak


<<< nowsze informacje     1  2  [3]  4  5     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl