strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2021-08-31 13:28 / 10263   A. Nicpoń dla dyrektorów i samorządów
TańczMY w szkole

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w piśmie, z dnia 26 sierpnia 2021 r. sygn. DT.DP.50.4.2021.1.MS, składa serdeczne podziękowania wszystkim szkołom, które w dniach od 12 maja do 7 czerwca 2021 roku wzięły udział w ogólnopolskim badaniu ankietowym diagnozującym obecność zajęć tanecznych w polskich szkołach. Ankiety były częścią pilotażowego programu „TańczMY w szkole", którego celem jest realizacja jednego z postulatów II Kongresu Tańca, czyli upowszechnienie lekcji tańca w ramach zajęć wychowania fizycznego, a także wypromowanie wśród nauczycieli, rodziców i opiekunów oraz uczniów informacji dotyczących możliwości realizacji zajęć tanecznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 czerwca 2017 roku w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U., poz. 1322), które weszło w życie z dniem 1 września 2017 roku. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, przekazuje Państwu oraz Nauczycielom, Rodzicom, Opiekunom i Uczniom podziękowania za czas poświęcony na wypełnienie formularzy i wszystkie przekazane opinie. W oparciu o dane pozyskane z ankiet opracowano raport.

W załączeniu: List do Dyrektorów oraz Raport z badania ankietowego.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl