strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2021-11-23 14:35 / 10522   A. Koziołkiewicz dla dyrektorów i samorządów
Międzynarodowe Badania Kompetencji Obywatelskich (International Civic and Citizenship Education Study) ICCS 2022

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi w Polsce najnowszą edycję Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich (International Civic and Citizenship Education Study) ICCS 2022. ICCS jest największym międzynarodowym badaniem dotyczącym edukacji obywatelskiej, pokazującym stopień gotowości młodych ludzi do udziału w życiu społecznym, ich przygotowanie do pełnienia roli obywatela. ICCS bada wiedzę i rozumienie zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, a także postawy i zachowania obywatelskie uczniów.

 

W badaniu biorą udział uczniowie w ósmym roku edukacji szkolnej z ponad 25 krajów świata, w Polsce są to uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej. Badanie obejmuje także dyrektorów szkół i nauczycieli.

Poza częścią wspólną dla wszystkich krajów w ICCS 2022 przewidziano także dodatkowe moduły – europejski i południowoamerykański – dotyczące zagadnień istotnych z perspektywy tych regionów.

W badaniu w 2022 roku szczególny nacisk położony został na kwestie związane z edukacją globalną i zrównoważonym rozwojem.

 

Badanie ICCS prowadzone jest z wykorzystaniem rygorystycznych, wystandaryzowanych procedur badawczych, które mają na celu uzyskanie rzetelnych, porównawczych danych.

 

Inicjatorem i głównym organizatorem badania jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA). Jest to niezależna międzynarodowa organizacja zrzeszającą instytucje badawcze i agencje rządowe.

 

Informacje dla Dyrektorów szkół:

  • Udział wylosowanych szkół w badaniu jest warunkiem uzyskania reprezentatywnych danych i trafnych wyników badania,
  • Do badania nie można się zgłosić, IBE będzie kontaktować się ze szkołami wylosowanymi do badania,
  • Wyniki badań są opracowywane w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym i ogólnokrajowym i nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani poziomu wiedzy poszczególnych uczniów; organizatorzy badania nie udostępniają żadnym podmiotom listy szkół biorących udział w badaniu,
  • Realizacja badania w pełni zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych i Kodeksem Cywilnym,
  • Przy organizacji badania brana pod uwagę będzie sytuacji epidemiczna, badanie w szkole odbędzie się z zapewnieniem zabezpieczeń i środków ostrożności zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl