strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2017-09-28 15:10 / 7514   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Bezpłatny projekt naukowo-badawczym pt. „Młodzicyfrowi.pl”.

Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG z siedzibą w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkie szkoły do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM projekcie naukowo-badawczym pt. „Młodzicyfrowi.pl”. Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015-2016, które dotyczyły problemu nałogowego korzystania ze smartfonów przez młodzież szkolną w Polsce. Wyniki dotychczas zrealizowanych przez Fundację badań stały się podstawą do realizacji działań edukacyjnych wspieranych między innymi przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Komisję Episkopatu Polski. Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację projektu jest Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Doradztwa i Badań Społecznych SOCJOGRAM.

 

Do udziału w projekcie pt. „Młodzicyfrowi.pl” może przystąpić bezpośrednio szkoła bądź cała gmina/powiat, po uprzednim indywidualnym kontakcie z osobą odpowiedzialną za realizację całości przedsięwzięcia. Podejmowana tematyka badań wpisuje się w szeroko rozumiana profilaktykę e-uzależnień, jak również w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 określone przez MEN (pkt 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych).

 

W podziękowaniu za współpracę gmina/powiat/szkoła biorąca udział w projekcie otrzyma BEZPŁATNIE:

- wyniki własne (w postaci raportu tabelarycznego) dla konkretnej szkoły. Na podstawie przesłanego raportu będzie można dowiedzieć się więcej o skali problemów wynikających z nieodpowiedniego korzystania z mediów cyfrowych, 

- szczegółowy raport z badań po zakończonych wszystkich czynnościach badawczych w wersji elektronicznej. 
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl