strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2017-12-14 12:20 / 7749   K. Zarembaważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Badanie PISA 2018

Szanowni Państwo 

Dyrektorzy Szkół 

województwa kujawsko-pomorskiego,

 

 

Instytut Badań Edukacyjnych przystępuje do realizacji siódmej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment). Jest to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. Realizowane co 3 lata od 2000 roku we wszystkich krajach OECD, a także w kilkudziesięciu krajach partnerskich. Polska od początku uczestniczy w badaniu.

 

Badanie główne PISA 2018 odbędzie się w okresie 1 marca - 25 kwietnia 2018 roku i obejmie 228 wylosowanych gimnazjów, szkół podstawowych i 15 szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju. 

 

Ze względu na wagę badania dla rozwoju systemu edukacji, zwracamy się z gorącą prośbą do Dyrektorów wylosowanych szkół o udział w programie.

 

Badanie PISA jest dla uczniów i szkół badaniem dobrowolnym i anonimowym (do udziału uczniów wymagana jest zgoda rodziców). Upowszechniane są wyłącznie zbiorcze wyniki na poziomie krajowym. 

 

W celu uzyskania reprezentatywnych wyników badania konieczny jest niezawodny udział wylosowanych szkół, a także zaangażowanie Państwa Dyrektorów.

 

Badanie PISA 2018 w Polsce prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

 

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie Instytutu: www.ibe.edu.pl
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl