strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Innowacje w edukacji

dyrektorzy placówek - wszyscy 2024-04-17
jst - gminy 2024-04-09
jst - powiaty 2024-04-09
jst - wszystkieWykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w 2024 r. do odznaczeń2024-03-22

dla dyrektorów i samorządów Szkolenie online z programowania dla nauczycieli ważna informacja
W związku z organizowanymi warsztatami online dotyczacymi programowania przy pomocy platformy UniCloud przekazujemy Dyrektorom i nauczycielielom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych biorących udział w pilotażowym programie nauki programowania w szkołach poniższe informacje.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-09-30 10:31 / 6623    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Konferencja "Wspomaganie szkół w procesie nauczania programowania"
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zaprasza na Konferencję "Wspomaganie szkół w procesie nauczania programowania"
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-09-08 08:43 / 6545    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych ważna informacja
Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych w szkołach. Czas pilotażu: 1 rok z możliwością przedłużenia do 3 lat Początek pilotażu: 1 września 2016 r. Cel główny pilotaż: sprawdzenie w praktyce szkolnej wprowadzenia programowania do szkół w formie innowacji pedagogicznej. Cele szczegółowe pilotażu: wypracowanie realnych zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz rekomendowanie do powszechnego wdrożenia, najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli w zakresie programowania, uruchomienie narzędzi wsparcia dla nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej ułatwiających samokształcenie na podstawie materiałów wytworzonych w pilotażu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2016-08-10 07:54 / 6390    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Innowacje w edukacji ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zaprasza do składania zgłoszeń dotyczących innowacji pedagogicznych w zakresie nauczania programowania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 7 2016-08-10 07:53 / 6433    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej - propozycja realizacji ważna informacja
Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej - propozycja realizacji. W nawiązaniu do koncepcji pilotażowego wdrożenia programowania w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach, jako podmiot zajmujący się szeroko rozumianą cyfrową edukacją, chcielibyśmy zaproponować konkretne rozwiązanie dotyczące realizacji części wskazanych w dokumencie wytycznych, w tym upowszechnienia Projektu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-08-05 11:48 / 6460    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Konkurs dotyczący nauki programowania dla nauczycieli szkół podstawowych ważna informacja
W dniach 29 sierpnia - 30 listopada 2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ze środków unijnych przeznaczono na konkurs 124 211 127,00 zł.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-08-05 11:46 / 6503    K. Mikulski


<<< nowsze informacje     1  [2]     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl