strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Innowacje w edukacji

2021-10-19 16:56 / 10381   R. Ciechanowskiważna informacja dla nauczycieli
Czy używanie młotka i nożyczek ma wpływ na oceny z matematyki? Znaczenie rozwijania zdolności manualnych u uczniów szkoły podstawowej

Konferencja zorganizowana

przez

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

22 października 2021, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń

 

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji na temat sposobów nauczania opartego na rozwoju umiejętności manualnych oraz realizacji zadań w komunikacji z innymi. Spotkanie wynika z potrzeby podniesienia jakości edukacji poprzez podkreślenie roli nie tylko zdobywanej wiedzy, ale również umiejętności, w tym umiejętności technicznych. Od absolwentów szkół wymaga się gotowości do stałego przekraczania granic tradycyjnych specjalności, gdyż zwiększa to wydatnie szanse przystosowania się młodych ludzi do zmiennych warunków, w jakich przyjdzie im później pracować. Ważne jest przy tym stosowanie skutecznych metod rozpoznawania predyspozycji technicznych uczniów, niezbędnych do dokonywania przez nich właściwych wyborów dalszego kształcenia. Z kolei doświadczenia współczesnej psychologii podkreślają znaczenie ćwiczeń manualnych dla rozwoju mózgu. Doskonalenie umiejętności manualnych wymaga nie tylko wykonywania zadań praktycznych wskazanych przez nauczyciela, ale też pracy w zespole, co wskazuje na potrzebę tworzenia odpowiednio wyposażonych pracowni technicznych (tzw. mikrośrodowiska pracy) do prawidłowej realizacji podstawy programowej techniki oraz wdrażania, zalecanej przez MEiN na lekcjach techniki w szkole podstawowej, metody projektów.

 

Idea konferencji wpisuje się w realizację kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 „Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych” oraz priorytet Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty „Wzmocnienie procesu nauczania i uczenia się języka polskiego, matematyki i języków obcych w celu poprawy wyników egzaminu zewnętrznego”.

 

Adresatem konferencji są przede wszystkim dyrektorzy oraz nauczyciele techniki i doradztwa zawodowego szkół podstawowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://forms.gle/NcKnixho5S9hETc6A. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 października 2021 roku (liczba miejsc ze względu na część warsztatową jest ograniczona).

 

Dla uczestników, którzy nie zdołają zapisać się na konferencję w Młynie Wiedzy, wydarzenie będzie udostępnione online. Rejestracja została przedłużona do 20 października 2021 roku pod adresem: https://forms.gle/x78JVbF4oj6iVvUy6.

 

Program konferencji znajduje się w załączniku.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl