strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Innowacje w edukacji

2021-10-30 10:56 / 10472   R. Ciechanowski dla dyrektorów i samorządów
Relacja z konferencji „Czy używanie młotka i nożyczek ma wpływ na oceny z matematyki? ...”

22 października 2021 roku dyrektorzy oraz nauczyciele techniki i doradztwa zawodowego szkół podstawowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wzięli udział w Toruniu w konferencji zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zatytułowanej Czy używanie młotka i nożyczek ma wpływ na oceny z matematyki? Znaczenie rozwijania zdolności manualnych u uczniów szkoły podstawowej. Gospodarze – Pan Kurator Marek Gralik oraz Pani Dyrektor Monika Wiśniewska zaprosili do przyjrzenia się roli aktywności manualnych w edukacji zarówno obecnych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, jak i uczestniczących w konferencji on-line.

 

Konferencję rozpoczęły warsztaty dla 100 uczestników obecnych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy poprowadzone przez Pana Witolda Jakubka, autora podstawy programowej techniki, a zarazem nauczyciela techniki i autora opracowania dla nauczycieli „Działaj z JAWI”, oraz Pana Rafała Jeziornego, nauczyciela techniki pracującego metodą projektów w pracowni technicznej. Dzięki temu, w drugiej części spotkania, którego cel, jak zaznaczyła w prelekcji o zrównoważonym kształceniu prowadząca, Pani Wicekurator Maria Mazurkiewicz, wynikał z potrzeby podniesienia jakości edukacji poprzez podkreślenie roli nie tylko sprawności intelektualnej i zdobywanej wiedzy, ale również umiejętności, w tym umiejętności technicznych, uczestnicy mogli odnieść praktyczne doświadczenie do rzeczywistości szkolnej.

 

Pani Wicekurator podkreśliła znaczenie stosowania skutecznych metod rozpoznawania predyspozycji technicznych uczniów szkół podstawowych, niezbędnych do dokonywania przez nich właściwych wyborów dalszego kształcenia, co potwierdził również przedsiębiorca, Pan Marek Okoński, właściciel firmy Marcus Design, zauważając, że służy to zwiększeniu szansy na właściwą odpowiedź na potrzeby rynku pracy.

 

Potwierdzenia i pogłębienia postawionych tez dokonała Pani dr Małgorzata Gut, psycholog z Instytutu Psychologii UMK, wskazując na znaczenie ćwiczeń manualnych dla rozwoju mózgu i przekonując słuchaczy, że żonglowanie służy poprawie zdolności matematycznych, a taniec i sport okazują się mieć większy wpływ na neurony niż krzyżówki czy sudoku.

Z kolei Pani dr Katarzyna Przegiętka, fizyk, Kierownik Działu Naukowo-Edukacyjnego w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy rozwinęła wątek wykonywania zadań praktycznych przy jednoczesnym kształceniu umiejętności pracy w zespole i rozwijaniu kreatywności.

 

Klamrą wielość doznań, spostrzeżeń oraz założeń, jakie pojawiły się na konferencji, objął Pan Witold Jakubek i nawiązując do przeprowadzonych warsztatów, wskazał na potrzebę tworzenia odpowiednio wyposażonych pracowni technicznych (tzw. mikrośrodowiska pracy) służących prawidłowej realizacji podstawy programowej techniki oraz wdrażania, zalecanej przez MEiN na lekcjach techniki w szkole podstawowej, metody projektów. Zwrócił przy tym uwagę, podobnie jak przedmówcy, na znaczenie rządowego programu „Laboratoria przyszłości”, dzięki któremu będzie możliwe wyposażenie tychże pracowni w odpowiednie narzędzia i sprzęty.

 

Idea konferencji wpisała się w realizację kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 „Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych” oraz priorytet Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty „Wzmocnienie procesu nauczania i uczenia się języka polskiego, matematyki i języków obcych w celu poprawy wyników egzaminu zewnętrznego”.

 

Konferencję została udostępniona on-line, zachęcamy do jej odtworzenia: link do zarejestrowanego wydarzenia.

 

Fotorelacja zamieszczona jest na naszej nowej stronie: link.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl