strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Innowacje w edukacji

2018-06-18 14:39 / 8191   R. Ciechanowski dla nauczycieli
Program Microsoft Innovative Educator Expert na rok szkolny 2018/2019

Firma Microsoft, wierząc, że największy wpływ na rozwój edukacji i uczniów mają zaangażowani oraz innowacyjni nauczyciele, pedagodzy i dyrekcja szkoły, zaprasza szkoły, dyrektorów oraz nauczycieli do udziału w bezpłatnym programie Microsoft Innovative Educator Expert na rok szkolny 2018/2019.

 

Program MIE Expert to wyjątkowy program, w którym uczestniczą edukatorzy z całego świata z pasją do nowych technologii w edukacji, chcący rozwijać swoje kompetencje, a także dzielić się wiedzą i pasją z innymi nauczycielami w Polsce i na świecie.

 

MIE Experts pomagają w kształtowaniu przyszłości – współpracują z Microsoft, szkołami i władzami lokalnymi wprowadzając innowacje do edukacji, promują dostępne technologie w nauczaniu, dzielą się z innymi edukatorami swoimi pomysłami oraz stają się ekspertami w efektywnym wykorzystywaniu technologii w edukacji. MIE Expert'ami są dyrektorzy szkół oraz nauczyciele różnych przedmiotów, reprezentujący szkoły z każdego szczebla edukacji.

 

Korzyści dla regionu z udziału nauczycieli w programie MIEE:

  • Szkoły, w których pracują nauczyciele zaangażowani w program MIEE, stają się modelowymi szkołami w regionie pod kątem wykorzystywania nowych technologii i innowacyjnych metod w obszarze komunikacji i współpracy w szkole, prowadzeniu lekcji, uczeniu się i rozwijaniu kompetencji nauczycieli i uczniów niezbędnych w dzisiejszym świecie.
  • Sposób działania tych modelowych szkół jest później skalowalny na cały region, co pozwala sprostać aktualnym wymaganiom i oczekiwaniom wobec nowoczesnej edukacji oraz podążać za światowymi trendami.

 

Korzyści dla szkoły z udziału nauczycieli w programie MIEE:

  • Rozwój kompetencji kadry nauczycielskiej w szkole – zaangażowany edukator inspiruje i dzieli się swoją wiedzą z innymi nauczycielami.
  • Unowocześnienie szkoły poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod nauczania, które wykorzystywane są w innych innowacyjnych szkołach w Polsce i na świecie.
  • Zwiększona aktywność i atrakcyjność szkoły dla nauczycieli oraz uczniów, a także wyróżnienie się i prestiż na tle szkół w regionie.

Korzyści dla edukatora z udziału w programie MIEE:

  • Rozwój kompetencji oraz kariery zawodowej, a także zwiększona widoczność w środowisku edukacyjnym.
  • Możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń ze światowej klasy edukatorami i specjalistami.
  • Inspirowanie oraz zwiększanie potencjału i kompetencji innych dyrektorów szkól i nauczycieli w lokalnej społeczności (szkole i regionie), przeprowadzając rozmowy, szkolenia, wykłady lub zapraszając ich na portal Microsoft Educator Community.
  • Możliwość udziału w różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, webinariach, na temat rozwiązań Microsoft dla szkół i nauczycieli, a także szansa udziału w międzynarodowej konferencji Microsoft Global Educator Exchange E2 (w marcu 2018 r. odbyła się w Singapurze i wzięło w niej udział 4 edukatorów z Polski).
  • Możliwość bezpośredniej współpracy z Microsoft oraz partnerami Microsoft.

Aplikacje do programu trwają do 15 lipca 2018 r. Wszystkie informacje znajdują się na stronie https://aka.ms/ProgramMIEE.

 

Kontakt: do Agata Kapica – Manager Programu Microsoft dla Edukacji, agata.kapica@microsoft.com.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl