strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

dyrektorzy placówek - wszyscyOdpowiedzi na pytania z narady z dyrektorami szkół i placówek2023-09-28
jst - gminy Komunikat w sprawie liczby dzieci, którym nie wskazano miejsca (wychowanie przedszkolne)2023-09-19
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieMateriały z narady Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek2023-09-01

dla dyrektorów i samorządów VIII Ogólnopolska Konferencja "Budowanie poczucia sukcesu u uczniów ..."
17 października 2015 r. w sali konferencyjnej Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla nauczycieli, pedagogów i psychologów zorganizowana przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Tegoroczne wykłady dotyczyły tematu „Budowanie poczucia sukcesu u uczniów – w tym przewlekle chorych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Patronatem honorowym konferencję objęli: Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa – Pomorskiego , Jolanta Metkowska – p.o. Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty i Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2015-10-28 08:35 / 5838    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów XVI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn 11 – Osobowych Olimpiad Specjalnych
W dniach od 1 do 4 października br. na boiskach "Zawiszy" odbył się XVI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn 11 – Osobowych Olimpiad Specjalnych. Przy organizacji imprez Olimpiad Specjalnych duży udział miał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy. Przy zawodach pracowali nauczyciele Ośrodka, a reprezentację województwa kujawsko-pomorskiego i wolontariuszy zasilili obecni uczniowie, a także absolwenci od lat związani z klubem "Tacy sami", działającym przy Ośrodku. W dekoracjach pomagali rodzice i liderzy Olimpiad Specjalnych, także związani z Ośrodkiem. Reprezentacja województwa kujawsko pomorskiego zdobyła zloty medal Olimpiad Specjalnych w piłce nożnej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 3 liczba załączników 0 2015-10-14 14:46 / 5795    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie
25 września 2015 r. Pani Jolanta Metkowska - pełniąca obowiązki Kujawsko–Pomorskiego Kuratora Oświaty uczestniczyła w uroczystym wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie. Wydarzenie to stanowiło podsumowanie procesu zbierania, analizowania i wartościowania danych o szkole przeprowadzonego przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Celem przeprowadzonej ewaluacji problemowej było określenie poziomu spełniania wymagań przez szkołę określonych w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2015-10-07 13:22 / 5767    A. Borysiak

informacje ogólne Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016
Szanowni Państwo w załączeniu umieszczamy prezentację, przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dotyczącą kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-08-21 14:54 / 5611    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy
25 czerwca 2015r. w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy odbyła się uroczystość otwarcia wielofunkcyjnego boiska sportowego. Wyposażenie szkoły w boisko umożliwi realizację podstawy programowej wychowania fizycznego w bezpiecznych, profesjonalnych warunkach, propagowanie aktywnego stylu życia wśród uczniów i podnoszenie ich sprawności fizycznej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2015-07-14 12:52 / 5573    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Festyn Rodzinny w Zespole Szkół nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy
20 czerwca 2015r. w Zespole Szkół nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Na Przekór”. Na dzieci i ich rodziny czekało wiele atrakcji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2015-07-14 12:52 / 5572    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów VIII Kujawsko – Pomorski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych Świecie 2015
19 czerwca 2015r. na stadionie miejskim KS „Wda” w Świeciu odbył się VIII Kujawsko – Pomorski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych Świecie 2015. Organizatorami mityngu był Klub Olimpiad Specjalnych „POTRAFIMY” Świecie oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, przy wsparciu KS „Wda” w Świeciu oraz Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2015-07-14 12:52 / 5571    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Sukces uczniów Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy
23 maja 2015 roku w Zespole Szkół nr 22 w Bydgoszczy odbył się finał IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU„ RATUJEMY ŻYCIE”. W konkursie uczestniczyło 31 drużyn z całej Polski, wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w pozorowanej scence wypadku. Młodzi ratownicy zmagali się z resuscytację krążeniowo-oddechową osoby dorosłej i dziecka, poszkodowanym z dusznością, ciałem obcym w kończynie dolnej, oparzeniem kończyny górnej, a także udzielali pomocy dziecku, u którego rozpoznano zakrztuszenie. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła drużyna Zespołu Szkół nr 31 w Bydgoszczy. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną, doskonałą pracą w grupie oraz potrafili zachować tzw. „zimną krew” podczas podejmowanej akcji ratowniczej. Zwycięski zespół został nagrodzony tabletami, maskotkami i pamiątkowymi albumami. Gratulujemy!
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2015-06-03 08:53 / 5479    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Szósta edycja akcji „Cała Bydgoszcz czyta dzieciom”
25 maja 2015r. odbyła się szósta edycja akcji „Cała Bydgoszcz czyta dzieciom”, zorganizowana przez Zespół Szkół nr 30 w Bydgoszczy i działający w szkole Klub Przyjaciół Książki. Ze spotkania na spotkanie poszerza się krąg czytających książki ze swego dzieciństwa, którzy tworzą poczet Honorowych Obywateli Klubu Przyjaciół Książki i przyjaciół szkoły-specjalnej, to znaczy szczególnej i wyjątkowej, bo kształcącej szczególnych i wyjątkowych uczniów (z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2015-06-03 08:53 / 5484    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Uroczyste wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu
25 maja 2015 roku w Zespole Szkół Specjalnych n1 w Świeciu, odbyło się uroczyste wręczenie raportów. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Pan Franciszek Koszowski – Starosta Świecki, Pani Barbara Studzińska - Wicestarosta Świecki, Pani Anna Borysiak- starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pani Joanna Jendykiewicz-Owczarek - wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pani Bożena Szydłowska- Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz Pan Tadeusz Gajewski – wiceprzewodniczący Powiatowej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 8 liczba załączników 0 2015-06-03 08:53 / 5485    A. Borysiak


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7     starsze informacje >>>
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl