strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

2017-02-24 11:32 / 7057   M. Piechocka dla dyrektorów i samorządów
Konferencja dla rodziców dzieci autystycznych oraz nauczycieli i terapeutów „Wszyscy pracujemy na sukces dziecka”

W dniu 23 lutego 2017 r. odbyła się Konferencja dla rodziców, nauczycieli i terapeutów organizowana przez Zespół Szkół Nr 6 w Toruniu i Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki WNP – UMK pn. „Wszyscy pracujemy na sukces dziecka” - „Dziecko ze spektrum autyzmu na lekcjach i zajęciach specjalistycznych na podstawie dobrych praktyk Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19”.

 

Zaproszenie na Konferencję przyjęli m.in. Poseł na Sejm RP Pani Iwona Michałek, Kujawsko – Pomorski Wicekurator Oświaty Pani Maria Mazurkiewicz, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, dyrektor TODMiDN Pani Joanna Waczyńska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pani Joanna Duszyńska i dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych.

 

Przewodniczącym komitetu naukowego konferencji był dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK. Natomiast prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński wygłosił referat pt. „Podejście dychotomiczne do etiologii zaburzenia spektrum autyzmu”. Tematem kolejnego wykładu było „Budowanie pozytywnej relacji z osobą z autyzmem na podstawie doświadczeń z Anderson Center for Autism w Stanach Zjednoczonych”, który wygłosiła mgr Natalia Gumińska. 

 

Program Konferencji zawierał również lekcje otwarte i warsztaty przeprowadzone przez nauczycieli i terapeutów pracujących w Zespole Szkół Nr 6 w Toruniu. W ciekawy sposób, w formie prezentacji multimedialnej, pokazano zajęcia specjalistyczne realizowane w placówce „Przykłady dobrych praktyk przedstawiające zajęcia specjalistyczne w Zespole Szkół Nr 6 w Toruniu; m.in. alternatywne metody komunikacji (ACC), Integracja Sensoryczna, trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa, trening umiejętności społecznych, rehabilitacja ruchowa, muzykoterapia, metoda Marii Montessori, logoterapia”.

 

Partnerzy Konferencji Ośrodek Rehabilitacji „NAVITA” oraz Wydawnictwo „Nowa Era”, przedstawili prezentację multimedialną i warsztaty dla zainteresowanych uczestników.

© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl