strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

2018-02-06 15:49 / 7902   M. Laskowska dla dyrektorów i samorządów
Wojewódzka Konferencja z cyklu UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI pt. "Komunikacja w świecie dziecka z niepełnosprawnością".

31 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół w Łabiszynie odbyła się trzecia Wojewódzka Konferencja  z cyklu „UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI”  pt. „Komunikacja w świecie dziecka z niepełnosprawnością”.  

 

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Dyrektor  Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej i Specjalnej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy p. Jolanta Metkowska, Dyrektor KPCEN w Bydgoszczy p. Mariola Cyganek, Wicestarosta Powiatu Żnińskiego p. Andrzej Hłond, Kierownik Zespołu Oświaty w Łabiszynie p.Aleksandra Klinger.  Wśród uczestników  znaleźli się również wizytatorzy Kuratorium Oświaty,  dyrektorzy szkół,  przedszkoli i Poradni PPP. Organizatorami konferencji był  Zespół Szkół w Łabiszynie i  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.  Było to trzecie tego typu przedsięwzięcie. Poprzednie konferencje, które dotyczyły  pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie oraz pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera  zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem. Był to czas interdyscyplinarnej dyskusji nauczycieli i osób pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością. Adresatami konferencji byli dyrektorzy i nauczyciele pracujący z dziećmi nieełnosprawnymi . W sumie w konferencji wzięło udział  130 nauczycieli z kujawsko – pomorskich szkół i przedszkoli. 

 

Konferencję poprowadzili Dyrektor Zespołu Szkół w Łabiszynie Krystyna Poremska i Konsultant ds. nauczania specjalnego KPCEN w Bydgoszczy Jerzy Durzyński.

Na spotkaniu przedstawione zostały alternatywne i wspomagające metody komunikacji w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

 

W programie konferencji:

1. Występ uczennic Zespołu Szkół w Łabiszynie w języku migowym.    

  1. Ewa Żmich – Centrum Terapii EGEO Bydgoszcz  w prezentacjach „Kroki milowe w rozwoju komunikacji dziecka” i „Komunikacja funkcjonalna a dziecko niemówiące"
  2. Anna Wojciechowska oligofrenopedagog Zespołu Szkół w Łabiszynie -  „Nieokiełznana moc komunikacji – ujęcie praktyczne” 
  3. Iwona Hałas, Sylwia Kubisiak pedagodzy specjalni  Zespołu Szkół w  Łabiszynie - „Komunikacja poprzez dotyk – stymulacja bazalna i metoda Knillów w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym”
  4. Małgorzata Hajost- Banaś - ZS Łabiszyn - „Dotykiem czytane - metoda Braille`a” 

Na koniec uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w pokazowych zajęciach w Sali Doświadczania Świata, która powstała w Zespole Szkół w 2013r. Jest specjalnie urządzonym pomieszczeniem z przemyślaną ofertą bodźców słuchowych, wzrokowych, dotykowych, zapachowych, kinestetycznych. To fragment przestrzeni, który daje uczestnikowi możliwość takiego przeżywania świata  i kontaktu z otoczeniem, które gdzie indziej są dla tej osoby niedostępne. 


© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl