strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Podnoszenie jakości pracy szkół » wskaźniki jakości

dyrektorzy placówek - wszyscy 2024-04-17
jst - gminy 2024-04-09
jst - powiaty 2024-04-09
jst - wszystkieWykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w 2024 r. do odznaczeń2024-03-22

dla dyrektorów i samorządów Konkurs grantowy Fundacji Szkoła z Klasą Przestrzenie Dobrostanu
Fundacja Szkoła z Klasą zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do konkursu grantowego umożliwiającego zmianę i dostosowanie przestrzeni szkolnej, w ramach którego można otrzymać na ten cel wsparcie w wysokości 8 tys. złotych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2024-03-26 21:16 / 12042    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Regionalne seminarium „Tutoring szkolny i akademicki innowacyjnym narzędziem rozwoju osobistego”
13 czerwca 2017 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – Pana Marka Gralika oraz JM Rektora prof. dr hab. inż. Tomasza Topolińskiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i Akademii Innowacyjnej Edukacji odbyło się pierwsze z cyklu „Projekt Progres” regionalne seminarium „Tutoring szkolny i akademicki innowacyjnym narzędziem rozwoju osobistego”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2017-06-19 22:59 / 7355    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów W trosce o lepszą jakość kształcenia
Personalizacja kształcenia, czyli szeroko rozumiana indywidualizacja, doskonalenie sposobów motywowania uczniów, wyzwalanie ich indywidualnego potencjału, rozwijanie wielorakiej inteligencji i talentów, to tylko niektóre wnioski z obserwacji procesów edukacyjnych, które są formułowane jako warunki zmiany jakościowej, przekładającej się na wynik egzaminów zewnętrznych. Potrzeba zmian w przywództwie we współczesnej szkole, prawdziwi liderzy, którzy wskażą kierunek zmian, a co za tym idzie śmiałej i jasnej wizji oraz misji dla placówek, którymi kierują - to postulaty równie istotne, zgodne z nowoczesnymi koncepcjami w zarządzaniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-07-22 10:25 / 4646    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Monitorowanie stanu przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie sześciolatków-podsumowanie ankiety MEN
Monitorowanie stanu przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie sześciolatków-podsumowanie ankiety MEN
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-07-22 10:22 / 4644    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Ważne linki
Ważne linki
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-01-08 13:40 / 4202    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Nowe zadania placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych
Rok szkolny 2012/2013 to pierwszy etap tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania szkół i placówek. Jego budowa zakończy się za trzy lata - od 1 stycznia 2016 r. placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne mają być w pełni gotowe do wykonywania nowych zadań w zakresie wspierania pracy szkoły, w tym do tworzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-01-08 13:38 / 4201    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów EWD, czyli jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania
EWD, czyli jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-01-08 13:07 / 4194    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Podstawowe definicje statystyczne
Podstawowe definicje statystyczne
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-01-08 13:04 / 4193    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Po pierwsze Jakość
W nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez kuratora oświaty wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych spełniają bardzo ważna rolę. Obrazują poziom kształcenia w poszczególnych województwach, a w ramach województwa - w poszczególnych powiatach i gminach. Służą analizowaniu i ocenianiu efektów pracy szkół, są także ważnym elementem kształtowania polityki oświatowej na terenie województwa. W trosce o stały wzrost efektów kształcenia kurator ustala kierunki działań naprawczych lub podnoszących jakość edukacji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-01-08 13:01 / 4192    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     [1]     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl