strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Podnoszenie jakości pracy szkół » konferencje i debaty

dyrektorzy placówek - wszyscy 2024-04-17
jst - gminy 2024-04-09
jst - powiaty 2024-04-09
jst - wszystkieWykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w 2024 r. do odznaczeń2024-03-22

dla dyrektorów i samorządów Siódmy Kongres Młodych Matematyków Polskich
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych, organizują Siódmy Kongres Młodych Matematyków Polskich. Kongres odbędzie się w Lublinie w dniach 20-23 września 2018 r. Jest to cykliczne, organizowane co dwa lata, wydarzenie adresowane do najzdolniejszych, zainteresowanych matematyką uczniów liceów z całej Polski.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-03-12 13:31 / 7978    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Szkoły niepubliczne dla dorosłych – zaproszenie na konferencję ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pt. „Funkcjonowanie szkół niepublicznych dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim”, która odbędzie się 15 grudnia 2015 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-12-09 07:50 / 5961    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Konferencja „Oświata w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2015/2016” ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na konferencję pt.: „Oświata w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2015/2016”, która odbędzie się 4 listopada 2015 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-11-03 15:52 / 5813    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów „O matematyce – z różnych stron świata”
W dniach 7 – 8 października 2014 r. odbyła się międzynarodowa konferencja pod nazwą: „O matematyce – z różnych stron świata”, zorganizowana przez IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK pod honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty pani Anny Łukaszewskiej, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pana Piotra Całbeckiego i Prezydenta Miasta Torunia pana Michała Zaleskiego. W załączeniu materiały z konferencji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-11-18 11:37 / 4976    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Wcześniej po nowemu
,,Od diagnozy do efektu” i ,,Jak poprawić efekty kształcenia?” – pod takimi hasłami odbywały się w październiku i listopadzie 2011 r. oraz w maju i czerwcu 2012 r. debaty zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy poświęcone efektom kształcenia w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego. Głównym celem 28 spotkań inicjowanych i organizowanych przez Kuratorium Oświaty i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli była diagnoza sytuacji - określenie przyczyn niskich efektów kształcenia - oraz zaproponowanie systemowych działań, zmierzających do poprawy wyników.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-01-08 13:15 / 4196    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów W stronę jakości - kalendarium konferencji organizowanych przez KO dotyczących jakości kształcenia
Kalendarium konferencji i debat dotyczących jakości kształcenia organizowanych przez Kuratorium Oświaty
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-01-08 13:07 / 4195    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     [1]     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl