strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Podnoszenie jakości pracy szkół » rok szkoły zawodowców

dyrektorzy placówek - wszyscy 2024-04-17
jst - gminy 2024-04-09
jst - powiaty 2024-04-09
jst - wszystkieWykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w 2024 r. do odznaczeń2024-03-22

dla dyrektorów i samorządów Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu organizowanego przez MEN „Szkoła zawodowa – mój wybór” ważna informacja
Dnia 16 kwietnia 2015 r. komisja konkursowa powołana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy rozstrzygnęła wyniki etapu wojewódzkiego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła zawodowa – mój wybór”. W województwie kujawsko – pomorskim na konkurs wpłynęło 206 prac z 57 szkół. Szkoły ponadgimnazjalne nadesłały 62 prace, w tym 7 w kategorii film, 22 w kategorii prace plastyczne i 33 w kategorii prace pisemne. Gimnazja przesłały 144 prace, w tym w kategorii film 7, w kategorii prace plastyczne 66 oraz 71 w kategorii prace pisemne. Do etapu centralnego komisja zakwalifikowała następujące prace:
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2015-04-30 15:03 / 5424    K. Bylicki

informacje ogólne Drzwi Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego
Marzec jest miesiącem szkolnictwa zawodowego. Wiele szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie właśnie w tym miesiącu zaplanowało Drzwi Otwarte, zapraszając do udziału w nich Panią Annę Łukaszewską Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Zachęcamy do skorzystania z oferty tych placówek, szczególnie uczniów klas III gimnazjów i ich rodziców. Informacje o drzwiach otwartych zamieszczane są na stronach internetowych szkół oraz w lokalnej prasie. Szkoły miały również możliwość zgłoszenia terminów organizowanych Drzwi Otwartych do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W załączniku przedstawiamy informacje na temat Drzwi Otwartych otrzymane ze szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-03-13 13:43 / 5290    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów „SZKOŁA ZAWODOWA – MÓJ WYBÓR” – konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza wszystkich uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego, do wzięcia udziału w ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursie „Szkoła zawodowa – mój wybór”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 8 2015-01-30 14:53 / 5076    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów „Rozwój szkolnictwa zawodowego w perspektywie UE na lata 2014 -2020. Promocja wynalazczości i innowacyjności”
W ostatniej dekadzie listopada odbyły się konferencje rejonowe dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pracodawców i przedstawicieli organów prowadzących poświęcone rozwojowi szkolnictwa zawodowego w nowej perspektywie Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 oraz promocji wynalazczości i innowacyjności, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Europa Pomorza i Kujaw” oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2015-01-09 10:56 / 5044    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów „SZKOŁA DLA PRACODAWCÓW – PRACODAWCY DLA SZKOŁY” – konkurs dla szkół zawodowych – III edycja
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych dla młodzieży, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zachęca do udziału w III edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” przygotowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-12-22 11:24 / 5077    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Konferencja „Uczeń na rynku pracy, czyli o współpracy szkół zawodowych z pracodawcami”
W dniu 20 listopada 2014 roku o godzinie 13:00 w Centrum Kultury Browar B, przy ulicy Łęgskiej 28 we Włocławku, odbyła się konferencja pt. „Uczeń na rynku pracy, czyli o współpracy szkół zawodowych z pracodawcami”, inaugurująca ogłoszony przez MEN Rok Szkoły Zawodowców, a zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Honorowy patronat nad konferencją objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Włocławek.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2014-12-09 10:55 / 5041    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Rusza Rok Szkoły Zawodowców - konferencja Minister Edukacji Narodowej
8.10.2014 r. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbyła się konferencja prasowa z udziałem minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Rok szkolny 2014/2015 został oficjalnie ogłoszony Rokiem Szkoły Zawodowców.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-10-10 13:52 / 4854    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Wojewódzka Inauguracja ,,Roku Szkoły Zawodowców"
28 października 2014r. odbędzie się Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie konferencja pn. ,,Dobre kształcenie zawodowe szansą na dobrą pracę", która stanowi wojewódzką inaugurację ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ,,Roku Szkoły Zawodowców". Program w załączeniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-10-10 13:51 / 4857    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Konferencja pt. „Możliwości i korzyści wynikające ze współpracy pracodawców ze szkołami – dziś i jutro”
29 września 2014 r. odbyła się w Bydgoszczy konferencja pt. „Możliwości i korzyści wynikające ze współpracy pracodawców ze szkołami – dziś i jutro”. Konferencji przewodniczyła Pani Ewa Konikowska-Kruk - Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej. W konferencji uczestniczyli pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół zawodowych i pracodawcy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-10-10 13:48 / 4858    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Modernizacja kształcenia zawodowego
Modernizacja kształcenia zawodowego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-10-10 13:48 / 4853    K. Bylicki


<<< nowsze informacje     [1]  2     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl