strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Podnoszenie jakości pracy szkół » raporty, badania i analizy

dyrektorzy placówek - wszyscy 2024-04-17
jst - gminy 2024-04-09
jst - powiaty 2024-04-09
jst - wszystkieWykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w 2024 r. do odznaczeń2024-03-22

dla dyrektorów i samorządów Raport NIK - Efekty ksztalcenia w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-10-09 15:12 / 4841    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Raport o stanie edukacji 2013
Raport o stanie edukacji 2013
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-10-09 15:02 / 4839    K. Bylicki

dla dyrektorów i samorządów Analiza organizacji procesów edukacyjnych w przedszkolach i szkołach województwa kujawsko-pomorskiego
Realizowana przez wizytatorów ewaluacja zewnętrzna dostarcza istotnych informacji m. in. na temat organizacji procesów edukacyjnych w szkołach i placówkach naszego województwa. Uzyskiwane dane są poddawane permanentnej, szczegółowej analizie i ocenie przez powołany w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w ramach Zespołu do spraw badania jakości kształcenia – podzespół ds. diagnoz i analiz.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-08-19 11:10 / 4666    K. Bylicki


<<< nowsze informacje     [1]     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl