strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach » Pat

2014-02-13 10:33 / 4295   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
SymPaTycy inauguracja!

Impresariat PaT serdecznie zaprasza i zachęca do poznania najnowszej inicjatywy w ogólnopolskim programieProfilaktyka a Ty, która pojawiła się w 2013 roku pod nazwą SymPaTycy. Autorką tego pomysłu jest Anna Łukaszewska, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 

Pomysł polega na inicjowaniu przez koordynatorów/ekspertów PaT tworzenia klubów SymPaTyków o zasięgu wojewódzkim lub lokalnym. Kluby SymPaTyków działają niezależnie, wspierając już istniejące młodzieżowe grupy PaT z ich liderami, lub podejmują działania na rzecz utworzenia nowych grup PaT. Do klubu SymPaTyków warto zaprosić urzędników, samorządowców, pedagogów, artystów, przedstawicieli Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Kościoła, kultury, organizacji pozarządowych, organizacji harcerskich, mediów oraz innych podmiotów, które zadeklarują współpracę ze społecznością programu PaT w promowaniu mody na życie wolne od przemocy i uzależnień, poprzez twórczą profilaktykę rówieśniczą. To także kapitalny pomysł na wymianę doświadczeń i utrzymanie bezpośredniego kontaktu z przeszkolonymi na szczeblu wojewódzkim w działaniu PaT/E (edukacja) ekspertami PaT.

 

Szkolenia eksperckie PaT dla nauczycieli/animatorów pracy z młodzieżą w działaniu PaT/E przeprowadzone zostały w latach 2011-2013 w województwach: opolskim, pomorskim, lubelskim, podkarpackim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i dolnośląskim. Wykazy oraz kontakty do przeszkolonych ekspertów PaT znajdują się na stronie internetowej PaT w zakładce KONTAKT. W ramach kontynuacji współdziałania programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, w 2014 roku szkolenia eksperckie PaT w działaniu PaT/E zaplanowane zostały w województwach: wielkopolskim, mazowieckim i śląskim.


Kurator Anna Łukaszewska zaproponowała szczególnie wartościową i perspektywiczną inicjatywę, tworzącą realną platformę wspierania działalności koordynatorów, ekspertów i liderów PaT. To wymarzone forum do planowania np. Regionalnych Przystanków PaT, festiwali, PaTosfer, przeglądów teatralnych, konferencji naukowych oraz innych wspólnych edukacyjno-profilaktycznych przedsięwzięć.

Pani Kurator – bardzo, bardzo dziękujemy i gratulujemy pomysłu!

Z wyrazami szacunku
Impresariat PaT

 

 

LIST  INTENCYJNY

 

W roku szkolnym 2013/2014 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powołał wojewódzką grupę pod nazwą SymPaTycy. Celem grupy jest upowszechnianie oraz wprowadzanie w szkołach i placówkach idei programu PaT, czyli mody na życie bez uzależnień,poprzez realizację ogólnopolskiego programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”, a także innych zgłaszanych, lokalnych inicjatyw. Działania przeszkolonych ekspertów PaT i sojuszników  w tym zakresie, mają sprzyjać podejmowaniu przez środowiska szkolne twórczej profilaktyki rówieśniczej,  poprzez tworzenie warunków do kształtowania u uczniów postaw aktywnych społecznie i umacniania zachowań asertywnych wobec zjawiska uzależnień.

 

Spotkanie inauguracyjne kujawsko-pomorskiej grupy „SymPaTycy” odbyło się 23 września 2013 roku w Żninie, z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz autora programu PaT inspektora Grzegorza Jacha – Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Działalność grupy SymPaTycy jest kontynuacją zadań realizowanych w celu podniesienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach województwa kujawsko-pomorskiego (m.in. II Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT w Żninie, VI Wojewódzki Przegląd Teatrów Profilaktycznych „poPaTrz” w Inowrocławiu, Ogólnopolski Głos Profilaktyki, szkolenie eksperckie PaT dla nauczycieli/animatorów pracy z młodzieżą w działaniu PaT/E (edukacja).

 

W trosce o wysoką jakość podejmowanych działań do kujawsko-pomorskiej grupy SymPaTycy zaproszeni zostali eksperci i koordynatorzy PaT, pedagodzy, dyrektorzy, przedstawiciele samorządowych organów prowadzących oraz przedstawiciele Policji i Kuratorium Oświaty.

 

Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne warunkuje chęć do nauki, motywuje do aktywności, a tym samym ma wpływ na wyniki w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży.

 

Osoby zainteresowane działalnością w grupie SymPaTycy nakierowaną na rzecz szeroko rozumianej profilaktyki  w naszym województwie, serdecznie zapraszam i  proszę o kontakt z panią Beatą Wasilewską – st. wizytatorem: koinowasilewska@op.pl oraz z panem Wojciechem Gliwińskim – st. wizytatorem koinogliw@op.pl

 

 

                                                                               Kujawsko-Pomorski
                                                                               Kurator Oświaty
                                                                               Anna Łukaszewska
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl