strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach » Pat

2016-10-10 08:07 / 6638   A. Nicpoń dla dyrektorów i samorządów
VIII Wojewódzki Profilaktyczny Festiwal "poPaTrz"

VIII Wojewódzki Profilaktyczny Festiwal „poPaTrz"

23 września 2016 r. w Młodzieżowym Domu im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu miał miejsce finał VIII Wojewódzkiego Profilaktycznego Festiwalu „poPaTrz".

Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej oraz partnerów: Komendy Powiatowej Policji, Jednostki Wojskowej 1523, MDK im. J. Korczaka, Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Fundacji Ekspert Kujawy oraz Stowarzyszenia na rzecz Profilaktyki i Edukacji SYMPATYCY. Koordynatorem przedsięwzięcia była Pani Danuta Zybała- wicedyrektor II LO.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Starosta Inowrocławski oraz Impresariat programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty".

Festiwal został powołany przez Grupę Teatralną AZYL kierowaną przez nauczyciela II LO w Inowrocławiu Panią Danutę Łazur. Ten sposób profilaktyki połączył ze sobą wiele instytucji, do grona którego należy inowrocławska policja. Zamysłem festiwalu jest profilaktyka poprzez sztukę - Profilaktyka a Teatr. To ze sceny młodzi ludzie ślą przekaz swoim rówieśnikom. Jest to szczególny sposób patrzenia na problem uzależnień i czyhających zagrożeń. W tegorocznej edycji festiwalowej udział wzięło 7 zespołów z województwa kujawsko – pomorskiego. Jury obradowało w składzie: przewodniczący Pan Grzegorz Jach - twórca akcji Profilaktyka a Ty, Pan Tomasz Bieliński- aktor-iluzjonista z Warszawy, sierż. sztab. Anna Grecman z KPP w Inowrocławiu, Pani Monika Dziwnik – terapeuta z Ośrodka Profilaktyki, Pani Marta Kruszyna –"azylantka".

Podczas festiwalu wystawiono spektakle:

- „Poza rzeczywistością" (w reż. Marioli Rutkowskiej, grupa teatralna BEZ NAZWY ze Strzelna),

- „Hendrix show" (w reż. Marleny Korgul, grupa teatralna LUCARNA z Barcina),

- „Zbyt prawdziwa historia" (w reż. Anny Drzewieckiej i Agnieszki Kwiatkowskiej, grupa teatralna PINESKA ze Sławęcinka),

- „Więzień własnego nieba" (w reż. Teatru Profilaktycznego NWW oraz Agaty Wiśniewskiej, grupa teatralna NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY z Włocławka),

- „Trzy razy nie" (w reż. Violetty Artka –Pasternak, grupa teatralna BAJLANDIA z Torunia),

- „Mam tę (nie)moc" (w reż. Lidii Łukowskiej i Agnieszki Dubienieckiej, grupa teatralna ZAKRĘT z Kruszwicy) oraz

- „ Opowieści z Olimpu" (w reż. Joanny Babral oraz Grażyny Eliasz, grupa teatralna NASZ GŁOS ze Złotnik Kujawskich).

Tegoroczny przegląd przyciągnął wielu „starych i nowych" zwolenników. Galę finałową zainaugurowała artystycznie „Zielona Gęś" w wykonaniu Grupy Teatralnej Azyl. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i instytucji oraz stowarzyszeń o charakterze profilaktycznym. Galę otworzył Starosta Inowrocławski- Pan Tadeusz Majewski. Szczególne słowa uznania i gratulacje do młodzieży oraz ich opiekunów skierował Pan Marek Gralik- Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Grand Prix VIII Wojewódzkiego Profilaktycznego Festiwalu Teatralnego "poPaTrz" w Inowrocławiu zdobyła grupa „Zakręt" z Zespołu Szkół Samorządowych nr 1, Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy. To oni po raz trzeci będą reprezentować powiat inowrocławski podczas Wigilii Społeczności PaT - organizowanej przez Akademię Wilanowską w warszawskim Wilanowie.

Nagrodę specjalną Komendanta Powiatowego w Inowrocławiu- statuetkę - za piękno przekazu wartości profilaktycznych otrzymała- Grupa teatralna Nieupoważnionym Wstęp Wzbroniony z Włocławka za spektakl „Więzień własnego nieba"

Ponadto JURY PRZYZNAŁO:

NAGRODY INDYWIDUALNE:

- dla najlepszego reżysera: Marleny Korgul za reżyserię spektaklu „Hendrix Show" grupy Lucarna z Barcina, Lidii Łukowskej i Agnieszki Dubienieckiej za reżyserię spektaklu „Mam tę (nie) moc" grupy Zakręt z Kruszwicy,

- dla najlepszej aktorki: za rolę Afrodyty w spektaklu „Opowieści z Olimpu" otrzymała Barbara Wojciechowska z grupy teatralnej Nasz Głos ze Złotnik Kujawskich oraz za rolę Mariolki w spektaklu „Hendrix Show" otrzymała Agata Michalak z grupy teatralnej Lucarna z Barcina,

- dla najlepszego aktora: za rolę Prezentera w spektaklu „Hendrix Show" otrzymał Jakub Czuba z grupy teatralnej Lucarna z Barcina oraz za rolę Ojca w spektaklu „Poza rzeczywistością" otrzymał Jarosław Szpulecki z grupy teatralnej Bez Nazwy ze Strzelna.

NAGRODY DLA GRUP:
- za pracę zespołową - grupa teatralna Bajlandia z Torunia za spektakl „Trzy razy nie",

- za uniwersalne idee humanistyczne - grupa teatralna Lucarna z Barcina za spektakl „Hendrix Show",
- za ciekawą , niebanalną formę wyrazu artystycznego- grupa teatralna Nasz Głos ze Złotnik Kujawskich za spektakl „Opowieści z Olimpu",

- za promowanie wartości rodziny w społeczeństwie- grupa teatralna Bez Nazwy ze Strzelna za spektakl „Poza rzeczywistością",
- za promowanie profilaktyki rówieśniczej poprzez teatr- grupa teatralna Pineska ze Sławęcinka za spektakl „Zbyt prawdziwa historia".

Nagrodę instruktora warsztatów przedfestiwalowych TOMASZA BIELIŃSKIEGO- otrzymała Grupa Teatralna Pineska ze Sławęcinka.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie ze środków „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień" oraz przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl