strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach » Głos należy do Ciebie

2015-11-12 10:38 / 5879   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
V Wojewódzkie Spotkanie Młodzieży – Głos należy do Ciebie

Naprawdę cenną rzeczą w korowodzie ludzkiego życia jest dla mnie nie państwo jako twór polityczny, lecz wrażliwa, twórcza jednostka, osoba ludzka; zdolna sama tworzyć najszlachetniejsze i najwznioślejsze rzeczy.

Albert Einstein

 


Uczniowie – członkowie samorządów uczniowskich

 

szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego,                                       

 

 

zachęceni  sukcesem czterech  Wojewódzkich  Spotkań Młodzieży – Głos należy do Ciebie, które odbyły się w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, postanowiliśmy zorganizować ich V edycję, tym razem w Grudziądzu.

Młodzież naszego województwa bardzo aktywnie włącza się w życie społeczne swojego regionu. Wolontariat, program „Profilaktyka a TY” to jedne z wielu obszarów działalności młodych ludzi. Stanowią one potencjał, na którym możemy i powinniśmy budować dobry byt naszego regionu.

 

Nasze wspólne spotkania z młodzieżą zawsze były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, integracji członków szkolnych i regionalnych samorządów, stanowiły też niewyczerpalne źródło inspiracji do nowych, wartościowych inicjatyw. Z pewnością będzie tak i tym razem.

 

Zapraszamy przedstawicieli samorządów uczniowskich województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w V Wojewódzkich Spotkaniach Młodzieży – „Głos należy do Ciebie”. Pragniemy je poświęcić propagowaniu idei obywatelskości i samorządności uczniowskiej, przygotowującej do aktywności w sferze publicznej oraz działania w strukturach samorządu lokalnego, krajowego i europejskiego.

 

Edukacja obywatelska, wychowanie i przygotowywanie do życia społecznego, w tym pełnienia różnych ról społecznych, w tak zdynamizowanej rzeczywistości, staje się zadaniem priorytetowym. Do zmian należy się przygotować, ale i mieć w tym procesie swój osobisty udział, także odwagę i ambicję, by rzeczywistość zmieniać i kreować.

 

Zapraszamy do partnerstwa w „Wykuwaniu postaw obywatelskich”. Jest to również hasło przewodnie tegorocznego spotkania. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Grudziądza p. Robert Malinowski. Organizatorem spotkania jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty we współpracy z placówkami oświatowymi Grudziądza.

 

Program tegorocznego spotkania obejmuje: prezentację spektaklu profilaktycznego w wykonaniu Teatru „Nieupoważnionym Wstęp Wzbroniony” z Włocławka oraz wyników sondy wśród grudziądzkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat postaw obywatelskich, spotkania panelowe z udziałem zaproszonych gości oraz podsumowanie i prezentację wyników pracy grup panelowych.

 

Proponowana tematyka paneli dyskusyjnych i warsztatów:

  1. Samorząd czy Samozarząd – szkolna rzeczywistość samorządu uczniowskiego - lider: Młodzieżowa Rada Miejska w Grudziądzu
  2. Wespół w zespół – mediacje rówieśnicze - lider: mec.  Agnieszka Regel-Brajsa
  3. Na początku było … harcerstwo – praca oparta na wartościach - lider: Danuta Lichnerowicz ZSO Nr 3
  4. Ten Obcy (?) – młodzież fundamentem nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego

V Spotkanie Młodzieży „Głos należy do Ciebie” odbędzie się 30 listopada 2015 r., w  godz.   9.30 – 13.00 w Zespole Placówek Młodzieżowych „Bursa” w Grudziądzu, ul. Gen. J. Hallera 37.

 

Zgłoszenia zawierające imiona i nazwiska czterech (po jednym do każdego panelu) członków samorządu uczniowskiego i nauczyciela – opiekuna samorządu prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kobdw@wp.pl do 25 listopada 2015 r. do godz. 15.30. Nabór jest wolny. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w spotkaniu zostanie opublikowany 26 listopada 2015 r., na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Jolanta Metkowska
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl