strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach » Głos należy do Ciebie

2015-12-14 09:38 / 5966   K. Zaremba dla dyrektorów i samorządów
V WOJEWÓDZKIE SPOTKANIA MŁODZIEŻY „GŁOS NALEŻY DO CIEBIE”

30 listopada 2015 roku w Zespole Placówek Młodzieżowych Bursa w Grudziądzu odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów uczniowskich województwa kujawsko-pomorskiego pt.: „Głos należy do Ciebie”. „Wykuwanie postaw obywatelskich ”, to hasło przewodnie tegorocznego spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele 20 szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa.

 

V Wojewódzkie Spotkanie Młodzieży organizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Młodzieżową Radę Miejską oraz wybrane placówki oświatowe Grudziądza honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Grudziądza Pan Roberta Malinowski. Gościem specjalnym była pani Anna Maria Wesołowska.

 

Uroczystość otworzyła pani Bogna Wojciechowska-Blachowska, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, podkreślając wartość poruszanej w tym roku tematyki, wagę aktywności młodych ludzi w sferze publicznej, w strukturach samorządu lokalnego, krajowego, a w przyszłości europejskiego. Edukacja obywatelska, wychowanie i przygotowywanie do życia społecznego, w tym pełnienia różnych ról społecznych jest, zdaniem pani Kurator, niezwykle potrzebne w zdynamizowanej rzeczywistości.

 

W tematykę spotkania wprowadził Prezydent Grudziądza, Robert Malinowski, opowiadając o postawie obywatelskiej w życiu codziennym i zawodowym. Po nim głos zabrała przedstawicielka Centrum Edukacji Obywatelskiej, pani Anna Mitura, która zachęcała obecnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, podając przykłady efektywnej działalności młodzieży na rzecz środowiska.

 

Następnie  uczniowie  20 szkół  województwa, w tym szkół ponadgimnazjalnych Grudziądza, dyskutowali w ramach czterech paneli tematycznych:
1.Samorząd czy Samozarząd – szkolna rzeczywistość samorządu uczniowskiego.
2.Wespół w zespół – mediacje rówieśnicze.
3.Na początku było … harcerstwo – praca oparta na wartościach.
4.Ten Obcy (?) – młodzież fundamentem nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.    

 

Podsumowując panele, których gośćmi specjalnymi byli m.in. Wicekurator pani Bogna Wojciechowska-Blachowska, sędzia pani Anna  Maria Wesołowska, Wiceprezydent Grudziądza pan Marek Sikora, Dyrektor Delegatury we Włocławku, pani Krystyna Sobczak, Dyrektor Delegatury w Toruniu pan Krzysztof Bylicki oraz pani mecenas Agnieszka Regel-Brajsa, młodzież wskazała najważniejsze ich zdaniem zagadnienia związane z postawami obywatelskimi. Zwrócono uwagę przede wszystkim na istotę samorządności jako możliwości wyrażania opinii, działania, realizowania pomysłów na rzecz innych, jako drogi do uczenia się kompromisów, do automotywacji i samorozwoju. Zaakcentowano również rolę mediacji, jako umiejętności niezbędnej do rozwiązywania konfliktów, poprawy relacji międzyludzkich, a także jej znaczenia dla uczenia się dobrej, efektywnej komunikacji.  Uczestnicy panelu III –ego podkreślali, że harcerstwo to m.in. doskonalenie siebie, nauka różnorodnych umiejętności, aktywność, służba, braterstwo, przyjaźń, ale również forma okazywania patriotyzmu.

 

Z kolei uczniowie biorący udział w panelu pod nazwą „Ten obcy” akcentowali, że wszyscy powinniśmy wyzbyć się stereotypów,  być tolerancyjnymi, a nie tylko mówić o tolerancji i podkreślali, że akceptacja inności jest niezbędna do tego, by być dobrym człowiekiem i obywatelem. 

© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl