strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach » Bezpieczna i przyjazna szkoła

2014-09-19 15:47 / 4774   K. Zarembaważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku. 

 

Termin i miejsce składania ofert:

 

Oferty w formie papierowej  wraz z załącznikami można złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty  w Bydgoszczy lub przesłać pocztą na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2014 r. do godz. 15.30

 

Oferty, które wpłyną po terminie określonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia przyjmuje się fizyczny wpływ ofert do kancelarii Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.  
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl