strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach » Bezpieczna i przyjazna szkoła

2014-10-15 15:15 / 4863   S.Klich dla dyrektorów i samorządów
Rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016

„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

1. Na podstawie art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z  późn. zm.)  dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert,  na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. W formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji:

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa projektu

Wartość projektu

Kwota przyznanej dotacji

Liczba przyznanych punktów

1.

62

Gmina Gniewkowo

 

„Mamy moc zmiany”

44.357,00

24.392,00

26

2.

40

Gmina Kamień Krajeński

 

Bezpieczne jutro

12.570,35

7.070,00

26

3.

44

Fundacja Gaudeamus w partnerstwie z WSG w Bydgoszczy

 

Moje miasto, moja szkoła

39.315,00

35.315,00

23

4.

50

Stowarzyszenie
 „Bezpieczeństwo dziecka” w Bydgoszczy

 

Wiem – Wygrywam – Pomagam

10.200,00

9.100,00

22,3

5.

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „PAŁAC”

Ogólnopolski  Konkurs Chórów a Capella Dzieci i  Młodzieży

110.500,00

25.300,00

22

6.

3

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy PAŁAC

 

Oblicza Uzależnień

7.002,00

4.900,00

22

7.

81

Fundacja Wszystkich Pokoleń w Bydgoszczy

W sieci bezpieczeństwa

82.680,00

 

57.200,00

21,6

8.

46

Fundacja Gaudeamus w partnerstwie z

WSG w Bydgoszczy

 

Moja zdrowa szkoła

11.990,00

10.690,00

20

9.

76

Fundacja Rozwoju SYNERGIA w Nowym Mieście Lubawskim

Inkubator przyjaznych relacji – mediacje szkolne

36.640,00

29.820,00

19,6

10.

21

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu

 

Teatr innych ludzi

10.200,00

7.000,00

19,6

11.

26

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „DAR” w Bydgoszczy

Bezpieczeństwo uczniów z niepełnosprawnością

20.000,00

17.990,00

19,6

12.

4

Stowarzyszenie Inicjatyw  Lokalnych w  Wojnowie

To Lubię

39.580,00

32.000,00

19,3

13.

7

Fundacja Pracownia Dialogu w Toruniu

Akademia Szkolnego Mediatora

62.656,00

50.896,00

18,6

 

2. Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, dostarczyć dokumenty niezbędne do podpisania umowy, w szczególności:

1) Oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji, o aktualności danych podmiotu, zawartych w ofercie oraz o tym, że nie toczy się wobec oferenta żadne postępowanie egzekucyjne, według załączonego wzoru.

2) zaktualizowany:

- harmonogram,

- kosztorys realizacji zadania

Stanowiące załącznik do umowy, a w przypadku przyznania mniejszej dotacji przez komisję, według załączonego wzoru.

3. Niedostarczenie przez oferenta wymaganych dokumentów w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert może skutkować odstąpieniem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty od zawarcia umowy.

 

                                                                                                                                    Kujawsko-Pomorski

                                                                                                                                       Kurator Oświaty

                                                                                                                                     Anna Łukaszewska
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl