strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach » Bezpieczna i przyjazna szkoła

2014-11-27 11:19 / 5001   K. Zaremba dla dyrektorów i samorządów
Szkolenie pracowników przedszkoli w zakresie opieki nad dzieckiem z cukrzycą

21 listopada 2014 roku w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbyło się szkolenie pracowników przedszkoli w zakresie opieki nad dzieckiem z cukrzycą. Projekt „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą - szkolenie dla pracowników przedszkoli” jest zrealizowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia. 

 

Szkolenie poprowadził dr n. med. Olgierd Pilecki, ordynator Oddziału Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy. Zaproszenie na spotkanie przyjęli dyrektorzy i wychowawcy przedszkoli z województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Szkolenie miało na celu:

 • poprawę jakości życia dzieci z cukrzycą;
 • ograniczenie ryzyka występowania wczesnych powikłań cukrzycy poprzez ich wczesną identyfikację przez pracowników przedszkoli i wdrożenie właściwego postepowania;
 • zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci z cukrzycą podczas ich pobytu w przedszkolu;
 • stworzenie dziecku z cukrzycą możliwości uczestniczenia we wszystkich formach aktywności na równi z innymi dziećmi;
 • zwiększenie świadomości i wiedzy pracowników przedszkoli na temat cukrzycy;
 • zwiększenie liczby przedszkoli, do których mogą uczęszczać dzieci z cukrzycą.

Tematyka szkolenia obejmowała:

 • podstawowe wiadomości o cukrzycy u dzieci i młodzieży;
 • metody i zasady leczenia – insulinoterapia, dieta, aktywność fizyczna;
 • powikłania cukrzycy – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie;
 • problemy psychologiczne dziecka chorego na cukrzycę oraz metody wsparcia;
 • zasady współpracy z rodziną dziecka i pracownikami ochrony zdrowia.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl