strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » SIO

dyrektorzy placówek - wszyscyMateriały do organizacji etapu rejonowego konkursów przedmiotowych - edycja 2022/20232022-11-28
jst - gminyKomunikat w sprawie nie wskazania miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego2022-08-31
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkiePrzyszłość kwalifikacji w sektorze nowoczesne usługi biznesowe - konferencja2022-10-13

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie kontroli naliczania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie SIO
Dyrektorzy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-10-16 10:50 / 4867    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów SIO a usługi firm prywatnych ważna informacja
Ministerstwo Edukacji Narodowej uzyskało informację, że pojawiają się firmy komercyjne oferujące szkołom i placówkom wpis do baz danych tworzonych przez te firmy. Umieszczenie danych szkół i placówek w tych bazach może się wiązać z odpłatnością. Firmy te mogą zbierać dane szkół do celów handlowych posługując się jednocześnie nazwą "system informacji oświatowej". Może to wprowadzać dyrektorów szkół i placówek w błąd, poprzez sugestię, że wpis do takich komercyjnych baz jest spełnianiem obowiązku zgłoszenia informacji o danej placówce przewidzianego w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-10-09 10:01 / 3055    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Modernizacja Systemu Informacji Oświatowej
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie kujawsko-pomorskim
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-05-28 13:35 / 2809    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Najczęściej zadawane pytania w SIO ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-03-08 11:26 / 475    J. Popielewski


<<< nowsze informacje     1  [2]     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl