strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » SIO

2012-05-28 13:35 / 2809   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Modernizacja Systemu Informacji Oświatowej

Bydgoszcz 2012-05-28

 

WO.021.1.3.2012

 

 

 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast,

Burmistrzowie, Wójtowie

w województwie kujawsko-pomorskim

 

 

          Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że w dniu 21 maja 2012r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Ewą Mes, a Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty Anną Łukaszewską w sprawie powierzenia zadań w zakresie udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej.

          W ramach postanowień porozumienia Wojewoda Kujawsko-Pomorski powierzył Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadania:

 1. złożenie w imieniu Wojewody wniosku do Ministra Edukacji Narodowej o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO dla Kuratora Oświaty i wskazanych przez niego pracowników kuratorium;
 2. wydawanie upoważnień do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów i marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich pracownikom w tym:

  a) przyjmowanie i potwierdzenie wpływu wniosków,
  b) rozpatrywanie wniosków i sprawdzanie poprawności danych zawartych we wniosku,
  c) informowanie wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia wniosku,
  d) potwierdzanie tożsamości osób, którym ma być udzielone upoważnienie,
  e) wydawanie niepowtarzalnych identyfikatorów użytkownika Systemu Informacji Oświatowej;
 3. przedłużanie ważności upoważnień;
 4. cofanie upoważnień do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej.

Porozumienie weszło w życie z dniem 24 maja 2012r.

 

Informuję, że zgodnie z §4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO (Dz. U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 466) w celu złożenia wniosku należy przekazać (elektronicznie) do organu udzielającego upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO, zestaw danych określonych dla wniosku o udzielenie upoważnienia. Na potrzeby składania wniosków Minister Edukacji Narodowej udostępnił stosowną aplikację umożliwiającą złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia do bazy danych modernizowanego systemu informacji oświatowej. (złożenie wniosku)

Informacja o rozpoczęciu procedury weryfikacji wniosków zostanie zamieszczona na stronie Ministra Edukacji Narodowej www.cie.men.gov.pl  Jednostki Samorządu Terytorialnego powinny złożyć wnioski dopiero w chwili, gdy Kurator uzyska upoważnienie Ministra Edukacji Narodowej (nie wcześniej niż 1 czerwca 2012r.).

Informacji dotyczących wdrażania zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy udziela st. inspektor Janusz Bazelak tel. 52 3497635 e-maill: jbazelak@bydgoszcz.uw.gov.pl oraz naczelnik Wydziału Organizacyjnego Marcin Piotrowski tel. 52 3497641
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl