strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » SIO

2014-10-16 10:50 / 4867   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Komunikat w sprawie kontroli naliczania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie SIO

Dyrektorzy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

województwa kujawsko-pomorskiego

 

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje o prowadzonych w całej Polsce przez urzędy kontroli skarbowej postępowaniach kontrolnych w zakresie przwidłowości naliczania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie danych wykazywanych w Systemie Informacji Oświatowej. Poniżej przepisy prawa w tym zakresie.

 

Podstawą do wykazania ucznia jako niepełnosprawnego w SIO jest posiadanie przez niego aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, z uwagi na jeden z rodzajów niepełnosprawności określony w przepisach:

  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. z 2014 r. poz. 392).© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl