strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje o kuratorium  Jesteś w dziale informacje o kuratorium » Pracownicy

2010-01-04 12:44 / 193   J. Popielewski informacje o kuratorium
Pracownicy

 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Pokój

Telefon/Fax

Poczta

Maria Wojciechowska

kancelaria - informacja

300

52 34 97 639

 
Marek Gralik kujawsko-pomorski
kurator oświaty
350   wyślij e-mail

Małgorzata Oborska

kujawsko-pomorski
wicekurator oświaty

348

  wyślij e-mail

Alicja Kopischke

sekretariat kuratora
starszy inspektor

349

52 34 97 605
fax 52 34 97 627

wyślij e-mail

Sylwia Dziarnowska

główny księgowy

221

52 34 97 615

wyślij e-mail
Jarosław Sternik starszy inspektor
ds. obronnych i bhp
226 52 34 97 623
wyślij e-mail

ZESPÓŁ PRAWNY

Iwona Dorna

radca prawny

232

52 34 97 610

wyślij e-mail

Magdalena Gandyn

radca prawny

233

52 34 97 610

wyślij e-mail

WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Tadeusz Dąbrowski

dyrektor

344

  wyślij e-mail

Ewa Dumza

sekretariat

343

52 34 97 624

wyślij e-mail

Monika Laskowska

starszy wizytator

341

52 34 97 628

wyślij e-mail

Joanna Koperska-Nadolska

starszy wizytator

347

52 34 97 607

wyślij e-mail

Hieronim Bukowiecki

starszy wizytator

339

52 34 97 626

wyślij e-mail

Bogna Łoś

starszy wizytator

340

52 34 97 630

wyślij e-mail

Grażyna Szymańska

starszy wizytator

338

52 34 97 625

wyślij e-mail

Beata Wasilewska starszy wizytator 345 52 34 97 613  wyślij e-mail
Wojciech Gliwiński starszy wizytator 345 52 34 97 613  wyślij e-mail
Melania Kranc starszy wizytator 340 52 34 97 630  wyślij e-mail
Katarzyna Sobieszczańska starszy wizytator
338 52 34 97 625  wyślij e-mail
Ewa Jaśkowska

starszy wizytator

312 52 34 97 633

wyślij e-mail

Andrzej Konieczny

starszy wizytator 339 52 34 97 626

wyślij e-mail

Elżbieta Nowak

starszy wizytator

312 52 34 97 633 wyślij e-mail
Iwona Andrzejewska

starszy wizytator

315 52 34 97 637 wyślij e-mail
Adam Wnorowski starszy wizytator 346 52 34 97 609 wyślij e-mail
Zbigniew Blinkiewicz

starszy wizytator

346 52 34 97 609 wyślij e-mail

Anna Koziołkiewicz

starszy wizytator

303

52 34 97 603

wyślij e-mail

Violetta Tyborowska

starszy wizytator

341

52 34 97 628

wyślij e-mail

Anna Borysiak

starszy wizytator

305

52 34 97 619

wyślij e-mail

Joanna Jendykiewicz-Owczarek starszy wizytator 305 52 34 97 619 wyślij e-mail
Agnieszka Hyżyk wizytator 315 52 34 97 637 wyślij e-mail
Ewa Podgórska wizytator 347 52 34 97 607 wyślij e-mail

WYDZIAŁ ROZWOJU EDUKACJI

Jolanta Metkowska

dyrektor

301

52 34 97 618

wyślij e-mail

Ewa Brylewska

sekretarka

302

52 34 97 618
fax 52 34 97 617

wyślij e-mail

Danuta Szymańska Al Samarrai

starszy wizytator

304

52 34 97 602

wyślij e-mail

Kazimierz Mikulski starszy wizytator 303 52 34 97 603 wyślij e-mail

Daniela Krzyżelewska

starszy wizytator

306 52 34 97 614

wyślij e-mail

Emilia Balana-Mroczkowska starszy wizytator 307 52 34 97 622 wyślij e-mail
Anna Nicpoń wizytator 342 52 34 97 640 wyślij e-mail
Urszula Chaberska wizytator 342 52 34 97 640 wyślij e-mail

Katarzyna Zaremba

starszy inspektor

307

52 34 97 622

wyślij e-mail

Sławomir Koniczyński wizytator 306 52 34 97 614 wyślij e-mail

Michał Bazelak

starszy informatyk

217

52 34 97 644

wyślij e-mail

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Andrzej Sobieszczański

naczelnik

314

52 34 97 641

wyślij e-mail

Kamila Roszak

sekretariat

313

52 34 97 641

fax 52 34 97 634

wyślij e-mail

Maria Wojciechowska

kancelaria

sekretarka

300

52 34 97 639

 
Magdalena Marcinkowska starszy inspektor 226 52 34 97 623 wyślij e-mail

Janusz Bazelak

starszy inspektor

316

52 34 97 635

wyślij e-mail

Henryka Wiatrowska

starszy inspektor

228

52 34 97 636

wyślij e-mail

Wojciech Kondrak

starszy inspektor

229

52 34 97 620

wyślij e-mail

Marta Gordon

starszy inspektor

229

52 34 97 620

wyślij e-mail

M. Danuta Młokosiewicz

główny specjalista

317

52 34 97 616

wyślij e-mail

Mariola Oleszczuk

starszy inspektor

218

52 34 97 632

wyślij e-mail

Andrzej Czopek

starszy inspektor

228

52 34 97 636

wyślij e-mail

Robert Ciechanowski operator urządzeń elektronicznych 316 52 34 97 635 wyślij e-mail

Sławomir Wiśniewski

archiwista

227

52 34 97 631

wyślij e-mail

Ilona Jeziorkowska

archiwista

227

52 34 97 631

wyślij e-mail

ZESPÓŁ FINANSOWO KSIĘGOWY

Bernadeta Marks

starszy inspektor

230

52 34 97 643

wyślij e-mail

Małgorzata Cholasińska

starszy inspektor

219

52 34 97 621

wyślij e-mail

Halina Malinowska

starszy inspektor

219

52 34 97 621

wyślij e-mail

Agnieszka Ruczkowska

księgowy

220

52 34 97 604

wyślij e-mail

Iwona Stefańska

księgowy

230

52 34 97 363

wyślij e-mail
Katarzyna Lewandowska
księgowy
220
52 34 97 604
wyślij e-mail

DELEGATURA W TORUNIU

Maria Mazurkiewicz kujawsko-pomorski
wicekurator oświaty
56 620 00 65 wyślij e-mail

Krzysztof Bylicki

dyrektor

56 620 00 65

wyślij e-mail

Ewa Małkiewicz

sekretariat starszy inspektor

56 620 00 65

56 622 14 09

56 611 52 20

fax. 56 622 66 28

wyślij e-mail

Zbigniew S. Jaguszewski

starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 26

56 611 52 19

wyślij e-mail

Dariusz Zagórski

starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 32

56 611 52 78

wyślij e-mail

Czesław Stawikowski

starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 23

56 611 52 16

wyślij e-mail

Kazimierz Burek

starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 30

56 611 52 52

wyślij e-mail

Jolanta Gruchlik

starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 31

56 611 52 23

wyślij e-mail

Ewa Ignaszak

starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 25

56 611 52 24

wyślij e-mail

Danuta Lauks

starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 30

56 611 52 22

wyślij e-mail

Dorota Rama starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 31

56 611 52 23

wyślij e-mail
Danuta Brzózka-Ciechanowska starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 25

56 611 52 24

wyślij e-mail

Monika Piechocka

starszy inspektor

56 620 00 65 wew. 29

56 611 52 21

wyślij e-mail

Barbara Murawska

starszy inspektor

56 620 00 65 wew. 22

56 611 52 15

wyślij e-mail

Wiesława Stawiszyńska

archiwista

56 645 00 64 wyślij e-mail
Irena Zielińska starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 24

56 611 52 83

wyślij e-mail
Joanna Banach starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 32

56 611 52 25

wyślij e-mail
Monika Skałecka starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 24

56 611 52 17

wyślij e-mail

DELEGATURA WE WŁOCŁAWKU

Małgorzata Kowalczyk-Przybytek

dyrektor

54 23 13 172
54 231 15 51 wew. 47

wyślij e-mail

Monika Skrzypińska

sekretariat
starszy inspektor

54 23 13 172

54 231 15 51 wew. 32

fax 54 231 13 74

wyślij e-mail

Mirosława Leszczyńska

starszy wizytator

54 23 11 551

wyślij e-mail

Andrzej Gralak

starszy wizytator

54 23 11 551 wew. 35

wyślij e-mail

Elżbieta Urbańska

starszy wizytator

54 23 11 551

wyślij e-mail

Wojciech Pawłowski

starszy wizytator

54 231 15 51 wew. 42

wyślij e-mail

Beata Stachowiak

starszy wizytator

54 23 11 551 wew. 35

wyślij e-mail

Jolanta Michalska

starszy wizytator

54 23 11 551 wew. 34

wyślij e-mail

Jadwiga Sikorska

starszy wizytator

54 23 11 551 wew. 34

wyślij e-mail

Krystyna Sobczak

starszy wizytator

54 23 11 551 wew. 42

wyślij e-mail

Teresa Więczkowska starszy wizytator 54 23 11 551 wew. 48 wyślij e-mail

Małgorzata Gontarek

starszy wizytator

54 23 11 551

wyślij e-mail

Zbigniew Seklecki

starszy inspektor

54 23 11 551 wew. 34

wyślij e-mail

Elżbieta Zawistowska

starszy inspektor

54 23 11 551

wyślij e-mail

Anna Jachimczak

starszy wizytator

54 23 11 551

wyślij e-mail

Barbara Lewandowska

starszy wizytator

54 23 11 551

wyślij e-mail

Barbara Andrzejewska

starszy wizytator

54 23 11 551

wyślij e-mail
© Copyright 2017 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl