strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje o kuratorium  Jesteś w dziale informacje o kuratorium » Pracownicy

2010-01-04 12:44 / 193   M. Bazelak informacje o kuratorium
Pracownicy

 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Pokój

Telefon/Fax

Poczta

Maria Wojciechowska

kancelaria - informacja

300

52 34 97 639

 
Marek Gralik Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty
350   wyślij e-mail

Małgorzata Oborska

Kujawsko-Pomorski
Wicekurator Oświaty

348

  wyślij e-mail

Alicja Kopischke

sekretariat kuratora
starszy inspektor

349

52 34 97 605

wyślij e-mail

Sylwia Dziarnowska

główny księgowy

221

52 34 97 615

wyślij e-mail
Jarosław Sternik

inspektor ochrony danych

starszy inspektor ds. obronnych i bhp

226 52 34 97 623
wyślij e-mail

ZESPÓŁ PRAWNY

Iwona Dorna

radca prawny

232

52 34 97 610

wyślij e-mail

Magdalena Tupalska

radca prawny

233

52 34 97 610

wyślij e-mail

WYDZIAŁ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I PODSTAWOWEJ

Tadeusz Dąbrowski

dyrektor

344

  wyślij e-mail

Ewa Dumza

sekretariat

343

52 34 97 624

wyślij e-mail

Anna Borysiak

starszy wizytator

305

52 34 97 619

wyślij e-mail

Hieronim Bukowiecki

starszy wizytator 

340

52 34 97 630

wyślij e-mail

Agnieszka Hyżyk starszy wizytator 342 52 34 97 640 wyślij e-mail
Ewa Jaśkowska

starszy wizytator

312 52 34 97 633

wyślij e-mail

Joanna Jendykiewicz-Owczarek starszy wizytator 340 52 34 97 630 wyślij e-mail

Anna Koziołkiewicz

starszy wizytator

339

52 34 97 626

wyślij e-mail

Bogna Łoś

starszy wizytator

307

52 34 97 622

wyślij e-mail

Alina Nejman wizytator 342 52 34 97 640 wyślij e-mail
Anna Nicpoń
starszy wizytator 339
52 34 97 626
wyślij e-mail
Katarzyna Sobieszczańska starszy wizytator
338 52 34 97 625  wyślij e-mail

Grażyna Szymańska

starszy wizytator

307

52 34 97 622

wyślij e-mail

Violetta Jaśkiewicz

starszy wizytator

305

52 34 97 619

wyślij e-mail

Iwona Zielińska wizytator 341 52 34 97 628
wyślij e-mail

WYDZIAŁ EDUKACJI PONADPODSTAWOWEJ, SPECJALNEJ I PLACÓWEK

Emilia Balana-Mroczkowska

dyrektor

301

52 34 97 618

wyślij e-mail

Ewa Brylewska

sekretariat

302

52 34 97 618
fax 52 34 97 617

wyślij e-mail

Małgorzata Babyszka starszy wizytator 303 52 34 97 603 wyślij e-mail
Kazimierz Mikulski starszy wizytator 303 52 34 97 603 wyślij e-mail
Iwona Andrzejewska starszy wizytator 315 52 34 97 637 wyślij e-mail
Adam Wnorowski starszy wizytator 346 52 34 97 609 wyślij e-mail
Ewa Podgórska starszy wizytator 306 52 34 97 614 wyślij e-mail
Beata Błaszczyk starszy wizytator 306 52 34 97 614 wyślij e-mail

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Andrzej Sobieszczański

dyrektor

314

52 34 97 641

wyślij e-mail

Kamila Roszak

sekretariat

313

52 34 97 641

fax 52 34 97 634

wyślij e-mail

Maria Wojciechowska

kancelaria

sekretarka

300

52 34 97 639

 
Magdalena Marcinkowska starszy inspektor 226 52 34 97 623 wyślij e-mail
Kamil Dorna starszy specjalista 317 52 34 97 616

wyślij e-mail

Henryka Wiatrowska

starszy inspektor

304

52 34 97 602

wyślij e-mail

Wojciech Kondrak

starszy inspektor

229

52 34 97 876

wyślij e-mail

Marta Gordon

starszy inspektor

218

52 34 97 620

wyślij e-mail

Mariola Oleszczuk

starszy inspektor

229 A

52 34 97 632

wyślij e-mail

Katarzyna Olszak inspektor 226 52 34 97 623 wyślij e-mail

Andrzej Czopek

starszy inspektor

228

52 34 97 636

wyślij e-mail

Robert Ciechanowski informatyk 316 52 34 97 635 wyślij e-mail

Sławomir Wiśniewski

archiwista

rejon bydgoski

227

52 34 97 631

52 34 22 738

wyślij e-mail
Szymon Bylicki

archiwista

rejon toruński

234

52 34 97 870

52 34 22 738

wyślij e-mail
Anna Malendowicz archiwista
rejon włocławski
345

52 34 97 613

52 34 22 738

wyślij e-mail
Katarzyna Zaremba starszy inspektor 217 52 34 97 644 wyślij e-mail
Michał Bazelak starszy informatyk 217 52 34 97 644 wyślij e-mail

ZESPÓŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Małgorzata Cholasińska

starszy inspektor

219

52 34 97 621

wyślij e-mail

Halina Malinowska

starszy inspektor

219

52 34 97 621

wyślij e-mail

Agnieszka Ruczkowska

starszy księgowy

220

52 34 97 604

wyślij e-mail

Iwona Stefańska

starszy księgowy

231

52 34 97 363

wyślij e-mail
Katarzyna Lewandowska
starszy księgowy
220

52 34 97 595

wyślij e-mail
Natalia Sieradzka
starszy inspektor 230 52 34 97 643 wyślij e-mail

DELEGATURA W TORUNIU

Maria Mazurkiewicz Kujawsko-Pomorski
Wicekurator Oświaty
56 620 00 65 wyślij e-mail

Krzysztof Bylicki

dyrektor

56 620 00 65

wyślij e-mail

Ewa Małkiewicz

sekretariat

starszy inspektor

56 620 00 65

56 622 14 09

56 611 52 20

fax. 56 622 66 28

wyślij e-mail

Dariusz Zagórski

starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 32

56 611 52 78

wyślij e-mail

Urszula Chaberska starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 23

56 611 52 36

wyślij e-mail

Kazimierz Burek

starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 30

56 611 52 67

wyślij e-mail

Jolanta Gruchlik

starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 31

56 611 52 23

wyślij e-mail

Ewa Ignaszak

starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 25

56 611 52 24

wyślij e-mail

Jolanta Kowalewska starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 23

 

wyślij e-mail
Dorota Rama starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 31

56 611 52 23

wyślij e-mail
Danuta Brzózka-Ciechanowska starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 25

56 611 52 24

wyślij e-mail

Monika Piechocka

starszy inspektor

56 620 00 65 wew. 29

56 611 52 21

wyślij e-mail

Barbara Murawska

starszy inspektor

56 611 52 15

wyślij e-mail

Joanna Rek
starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 32

56 611 52 25

wyślij e-mail
Anna Sawicka wizytator

56 620 00 65 wew. 30

56 611 52 22

wyślij e-mail
Monika Skałecka starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 24

56 611 52 17

wyślij e-mail
Anna Kiestrzyn wizytator

56 620 00 65 wew. 30

56 611 52 22

wyślij e-mail
Irena Zielińska starszy wizytator

56 620 00 65 wew. 24

56 611 52 83

wyślij e-mail

DELEGATURA WE WŁOCŁAWKU

Małgorzata Kowalczyk-Przybytek

dyrektor

54 426 40 32

wyślij e-mail

Monika Skrzypińska

sekretariat
starszy inspektor

54 426 40 32

fax 54 426 40 44

wyślij e-mail

Ewa Adamczyk

wizytator

54 426 40 37

wyślij e-mail

Barbara Kuklak wizytator 54 426 40 42
wyślij e-mail

Mirosława Leszczyńska

starszy wizytator

54 426 40 40

wyślij e-mail

Andrzej Gralak

starszy wizytator

54 426 40 30

wyślij e-mail

Tomasz Pawlicki wizytator 54 426 40 33 wyślij e-mail

Beata Stachowiak

starszy wizytator

54 426 40 30

wyślij e-mail

Jolanta Michalska

starszy wizytator

54 426 40 33

wyślij e-mail

Krystyna Sobczak

starszy wizytator

54 426 40 35

wyślij e-mail

Małgorzata Gontarek

starszy wizytator

54 426 40 40

wyślij e-mail

Zbigniew Seklecki

starszy inspektor

54 426 40 31

wyślij e-mail

Anna Jachimczak

starszy wizytator

54 426 40 35

wyślij e-mail

Barbara Lewandowska

starszy wizytator

54 426 40 35

wyślij e-mail

Barbara Andrzejewska

starszy wizytator

54 426 40 38

wyślij e-mail

Małgorzata Warzeńska inspektor 54 426 40 31 wyślij e-mail

ODDZIAŁ W INOWROCŁAWIU

Zbigniew Blinkiewicz

starszy wizytator

134
52 30 30 223 wyślij e-mail
Wojciech Gliwiński starszy wizytator 134 52 30 30 223 wyślij e-mail
Sławomir Koniczyński starszy wizytator 134 52 30 30 223 wyślij e-mail
Melania Kranc starszy wizytator 134 52 30 30 223
wyślij e-mail
Agnieszka Molenda wizytator 134 52 30 30 223 wyślij e-mail© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl