strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2016-11-09 08:55 / 6662   E. Balana-Mroczkowskaważna informacja informacje ogólne
Wyniki etapu szkolnego konkursów przedmiotowych

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina, że zgodnie z Regulaminem ogólnym konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty „W przypadku niedokonania, w wyznaczonym terminie, przez dyrektora szkoły rejestracji wyników etapu szkolnego konkursu, przewodniczący danego konkursu informuje pisemnie o tym fakcie organ prowadzący szkołę. Na pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem złożony przez dyrektora wyniki mogą być wpisane po wyznaczonym terminie” (Rozdz. 2 pkt 9). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o terminowe wprowadzanie wyników etapu szkolnego konkursów przedmiotowych przypomnając jednocześnie, że zgodnie z Regulaminem ogólnym dyrektor dokonuje rejestracji wyników uzyskanych przez poszczególnych uczniów w ciągu dwóch dni roboczych od przeprowadzenia konkursu.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl