strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2017-09-12 14:25 / 7476   K. Zaremba informacje ogólne
Uroczystości 70-lecia powstania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu

9 września 2017 r. odbyły się uroczystości z okazji 70-lecia powstania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu, tak zwanego "Mechana". W spotkaniu uczestniczyli w m. in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - p. Marzanna Drab, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik, Wicestarosta Inowrocławski - p. Włodzimierz Figas, Wiceprezydent Inowrocławia - p. Wojciech Piniewski wraz z Przewodniczącym Rady Miasta - p. Tomaszem Marcinkowskim, doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - p. Jacek Tarczewski, Zastępca Wójta Gminy Inowrocław - p. Marek Karólewski. 

 

Z okazji jubileuszu uroczystości zorganizowała społeczność szkoły wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów. Placówka przez cały czas swego istnienia kształciła potrzebnych fachowców dla przemysłu. Należy podkreślić, że spośród absolwentów szkoły wywodzą się między innymi: profesorowie, generał, kilkuset inżynierów, radcy prawni, księża, dziennikarze, sportowcy.

 

Uroczystości zainaugurowała msza święta w kościele Matki Boskiej odprawiona przez duchownych, absolwentów szkoły. Uroczystą celebrę prowadzili ksiądz kanonik Ryszard Pruczkowski, oraz ksiądz Jarosław Radzikowski, proboszcz parafii Wtelno, w asyście kleryków, miejscowej parafii. Oficjalna część święta szkoły z Dworcowej miała miejsce w Teatrze Miejskim. Uroczystość uświetnił program artystyczny połączony z prezentacją historii placówki. 

 

"Nasza szkoła, mimo różnych nazw, jakie nosiła, stworzyła bogatą tradycję, klimat i przede wszystkim połączyła kilka pokoleń ludzi - nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów i absolwentów. Nasza szkoła zawsze mogła się pochwalić sukcesami i osiągnięciami naukowymi i sportowymi. Kadra pedagogiczna nigdy nie bała się wyzwań, co więcej ta bogata tradycja, której spadkobiercami zostaliśmy - zawsze mobilizowała, motywowała i zobowiązywała" - zaznaczył dyrektor Paweł Karólewski. 

 

Pan Kurator w swoim wystąpieniu podkreślił, że jubileusz 70-lecia istnienia szkoły jest szczególnym wydarzeniem, powodem do dumy i refleksji. Złożył również  wyrazy podziękowania za codzienną, rzetelną pracę, za zaangażowanie i troskę o tworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju uczniów. Pedagogom i uczniom życzył sukcesów i radości ze wspólnie spędzonych chwil, natomiast rodzicom i przyjaciołom szkoły złożył wyrazy wdzięczności za inicjatywy i działania podejmowane z myślą o rozwoju szkoły. Nie zabrakło również wyrazów szacunku i gratulacji dla byłych pedagogów i pracowników, którzy w ciągu minionych lat przyczynili się do kształtowania wizerunku szkoły oraz wychowali pokolenia wspaniałych, profesjonalnych pracowników.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl