strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2017-10-11 11:34 / 7497   M. Bazelak informacje ogólne
Zgłaszanie szkół i rejestracja uczestników na Konkursy przedmiotowe Kuratora

Zgodnie z regulaminem ogólnym konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim dla uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu w roku szkolnym 2017/2018 informujemy, że zgłoszenia szkół, które pragną wziąć udział w konkursach będzie można dokonywać w systemie PIKO w terminie od 2 października 2017 roku do 13 października 2017. Informujemy również, że w terminie od 16 października 2017 do dnia poprzedzającego rozpoczęcie etapu szkolnego konkursu dyrektor szkoły, która została wcześniej zgłoszona do udziału w wybranych konkursach, ma obowiązek zarejestrować w systemie PIKO wszystkich uczniów biorących udział w poszczególnych konkursach. Uczniowie nie zarejestrowani przed upływem wskazanego terminu nie będą dopuszczeni do kolejnych etapów konkursu.

 

Jednocześnie przypominamy, że dyrektor szkoły, w ciągu dwóch dni roboczych od terminu przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu, ma obowiązek rejestracji wyników uzyskanych przez poszczególnych uczniów z wybranego konkursu, poprzez wpisanie w systemie PIKO całkowitej liczby punktów uzyskanych przez ucznia oraz dodatkowo ma obowiązek przygotowania wydruku z systemu PIKO zawierającego wyniki wszystkich uczniów, opieczętowania go pieczęcią szkoły oraz imienną, podpisania oraz przekazania go przewodniczącemu właściwej komisji rejonowej wraz z pracami uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów, która jest podstawą do zakwalifikowania do etapu rejonowego konkursu oraz oświadczeniami rodziców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl