strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2017-10-13 12:00 / 7538   K. Mikulski informacje ogólne
Podsumowanie programu MEN Pilotaż programowania oraz kampanii Programowanie z eTwinning

W spotkaniu wzięło udział ponad 160 gości z całej Polski, w tym liczni Kuratorzy Oświaty i regionalni przedstawiciele programu eTwinning.

Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dr Paweł Poszytek otworzył spotkanie i powitał zebranych gości.

 

Podsumowanie Pilotażu zaprezentował Rafał Lew-Starowicz, zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w MEN. Chęć udziału w pilotażowym wdrażaniu nauki programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne zgłosiło w ubiegłym roku około 2000 szkół. Do najważniejszych działań szkoły przystępującej do pilotażu należało opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania dla zajęć obowiązkowych. Efektem pracy szkoły było również wypracowanie wniosków pozwalających na dopracowanie zapisów nowej podstawy programowej wprowadzającej programowanie do edukacji formalnej.

Wojewódzcy koordynatorzy ds. innowacji w edukacji, z każdego województwa, rekomendowali do wyboru ok. 160 szkół . Komisja ekspertów wybrała z nich 16 szkół –  jedną z każdego z województw.

Po prezentacji wręczono nagrody autorom najlepszych inicjatyw edukacyjnych zrealizowanych w ramach kampanii.

 

Obecny na uroczystości Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik pogratulował wyróżnionym autorom z województwa kujawsko-pomorskiego:

  • Województwo kujawsko-pomorskie – Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu, Pani Małgorzata Łopatko – dyrektor szkoły oraz Panie Monika Czepukojć i Jolanta Pokorska – realizatorki autorskiego programu nauczania informatyki z elementami programowania.

Kampanię Programowanie z eTwinning oraz jej wyniki zaprezentował Paweł Czapliński omawiając statystyki całego przedsięwzięcia, podjęte aktywności.

O jej efektach opowiedzieli szczegółowo goście panelu dyskusyjnego i uczestniczki kampanii, które w jej ramach rozpoczęły swoją przygodę z kodowaniem: Teresa  Smoleń (Szkoła Podstawowa nr 111 im. Wojska Polskiego w Krakowie), Edyta Imos (Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa w Szarowie), Alicja Rozkrut (Prywatna Szkoła Podstawowa nr 105 w Warszawie), Aneta Łapszys (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie), Wiesława Mitulska (Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej), Urszula Lach (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Międzyrzeczu).

 

Kolejny dzień w całości poświęcony był warsztatom skupiającym się na metodach nauki kodowania na różnych etapach kształcenia i z użyciem rozmaitych narzędzi.

Więcej informacji na stronie o adresie http://www.etwinning.pl/podsumowanie-programu-men-pilotaz-progr4mowania-oraz-kampanii-programowanie-z-etwinning/ 


© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl